ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประจำปีการศึกษา 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 96.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกระเบา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพยอม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านขนุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสะพุง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80.25 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน