ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประจำปีการศึกษา 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมหาราช 2 สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านระหาร สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 57.5 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านขนุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 42.5 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 42.5 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนบ้านกราม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 20 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านดาน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 20 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 17.5 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านบึงมะลู สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 5 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน