ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประจำปีการศึกษา 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 62.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 22.5 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านขนุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 17.5 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 12.5 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านระหาร สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 12.5 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 7.5 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 7.5 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนบ้านสะพุง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 7.5 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน