ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประจำปีการศึกษา 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 95.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80.5 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78.25 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 73.75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านตระกวน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านนารังกา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 65 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านสามเส้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 65 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน