ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประจำปีการศึกษา 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนารังกา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านผือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนมหาราช 2 สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 76 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน