ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประจำปีการศึกษา 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบึงมะลู สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกระหวัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 - -  
6 โรงเรียนบ้านกระเบา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 - -  
7 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 - -  
8 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 - -  
9 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 - -  
10 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 - -  
11 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 - -  
12 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 - -  
13 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 - -  
14 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 - -  
15 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 - -  
16 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน