ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประจำปีการศึกษา 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโดนอาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนารังกา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกันจด สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดาน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านกราม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านตระกวน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 8  
10 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน