ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประจำปีการศึกษา 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านศิวาลัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสดำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านขนุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน