ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประจำปีการศึกษา 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกราม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตาปรก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านขนาด สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน