ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประจำปีการศึกษา 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขนุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขะยูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านตูม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน