ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประจำปีการศึกษา 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกราม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89.95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพยอม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกระหวัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80.15 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 79.05 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 75.25 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านสามเส้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 70.05 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน