ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประจำปีการศึกษา 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตาหมื่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านตาปรก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน