ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประจำปีการศึกษา 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านซำตาโตง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนเขียว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านสามเส้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 68 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน