ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประจำปีการศึกษา 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านซำตาโตง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองคับคา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านจะเนียว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนเปือย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน