ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประจำปีการศึกษา 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตาหมื่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาปรก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านระหาร สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสลับ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหินวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนเขียว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน