ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประจำปีการศึกษา 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบึงมะลู สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน