ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประจำปีการศึกษา 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสลับ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตาหมื่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านนารังกา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 6  
10 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน