ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประจำปีการศึกษา 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านจันทร์หอมตาเสก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านสังเม็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนชนะใช้กิจการ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 68 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านตูม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 68 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน