ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประจำปีการศึกษา 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชนะใช้กิจการ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 67 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 66 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านตูม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 62 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 61 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 60 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน