ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประจำปีการศึกษา 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตระกวน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองเก่า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพยอม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78.75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 74.5 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองทา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 0 เข้าร่วม  
8 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน