ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประจำปีการศึกษา 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตาหมื่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89.02 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 73.66 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 71.42 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านตูม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 68.92 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 66.17 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 62.04 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 61.25 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านจานเลียว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 60 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน