ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประจำปีการศึกษา 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบักดอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตาหมื่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพยอม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านระโยง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน