ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประจำปีการศึกษา 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 95.84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81.81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านจันทร์หอมตาเสก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนชนะใช้กิจการ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านจองกอ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 60 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน