ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประจำปีการศึกษา 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89.37 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านศิวาลัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87.87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสามเส้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87.85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านตูม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดาน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83.43 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 79.37 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน