ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประจำปีการศึกษา 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตูม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโดนอาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน