ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประจำปีการศึกษา 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านศิวาลัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดาน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านสังเม็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91 ทอง 5  
9 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91 ทอง 5  
10 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน