ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประจำปีการศึกษา 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมหาราช 2 สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบึงมะลู สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 - -  
6 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 - -  
7 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 - -  
8 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน