ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประจำปีการศึกษา 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนข่า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขุนหาญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 77.75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 74.5 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านกราม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 71.25 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน