ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประจำปีการศึกษา 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านจะเนียว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 79.25 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 79.25 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านกราม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78.75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 77.75 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน