ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประจำปีการศึกษา 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสามเส้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 48 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 44 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 38 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 38 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 34 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 28 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 22 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน