ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประจำปีการศึกษา 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสดำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตระกวน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนชนะใช้กิจการ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92 ทอง 5  
7 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน