ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประจำปีการศึกษา 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 63 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 62 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 62 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 61 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านโตนด สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 60 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน