ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประจำปีการศึกษา 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านศิวาลัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านจันทร์หอมตาเสก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 75 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 75 เงิน 5  
8 โรงเรียนบ้านโดนอาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 - -  
11 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน