ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประจำปีการศึกษา 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตาปรก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านจันทร์หอมตาเสก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 74 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน