ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประจำปีการศึกษา 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดาน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตาแท่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน