ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประจำปีการศึกษา 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหินวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านตระกวน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน