สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 15 9 3 27 38 4 0 1 42
2 บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 13 2 1 16 17 1 0 0 18
3 อนุบาลขุนหาญ(สิ) 11 14 5 30 31 9 2 1 42
4 บ้านสำโรงเกียรติ 9 11 10 30 44 10 3 2 57
5 บ้านโพธิ์กระสังข์ 7 3 2 12 18 6 1 5 25
6 บ้านท่าสว่าง 6 6 7 19 28 7 2 2 37
7 บ้านหนองหว้า 5 5 5 15 19 1 0 0 20
8 บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 4 3 4 11 24 4 0 1 28
9 บ้านหนองจิก 4 3 2 9 13 1 1 0 15
10 บ้านกระแชงใหญ่ 4 2 3 9 18 5 0 1 23
11 บ้านตาเอก 4 2 2 8 15 1 3 0 19
12 บ้านโดนอาว 4 1 3 8 11 3 0 0 14
13 บ้านสามเส้า 4 0 0 4 7 0 3 0 10
14 บ้านตระกาศขอนแก่น 3 5 4 12 17 1 1 0 19
15 บ้านหนองสังข์ 3 5 1 9 9 5 1 1 15
16 บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 3 4 3 10 12 0 1 0 13
17 โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 3 4 2 9 12 3 0 0 15
18 บ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 3 3 1 7 13 1 2 0 16
19 บ้านขุนหาญ 3 2 0 5 5 0 0 0 5
20 บ้านสวนกล้วย 3 1 4 8 13 9 2 1 24
21 บ้านพยอม 3 1 0 4 7 1 0 0 8
22 จานทองกวาววิทยา 3 0 2 5 12 1 0 0 13
23 บ้านชำแจงแมง 3 0 2 5 8 3 0 0 11
24 บ้านโคกระเวียง 3 0 0 3 4 3 0 0 7
25 บ้านดอนข่า 3 0 0 3 3 0 0 0 3
26 บ้านสังเม็ก 2 2 3 7 11 2 0 1 13
27 บ้านโคก(อสพป.32) 2 2 2 6 10 3 0 0 13
28 บ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 2 2 2 6 9 3 4 1 16
29 หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 2 2 2 6 7 3 0 1 10
30 บ้านศิวาลัย 2 2 0 4 6 1 0 0 7
31 บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 2 1 2 5 17 5 0 3 22
32 บ้านสว่าง 2 1 1 4 5 1 0 1 6
33 มหาราช 2 2 1 0 3 3 1 0 0 4
34 บ้านหนองบัวทอง 2 1 0 3 3 0 0 0 3
35 บ้านจะเนียว 2 0 1 3 4 0 1 0 5
36 บ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 2 0 0 2 4 0 0 0 4
37 บ้านภูดินพัฒนา 2 0 0 2 3 3 1 0 7
38 ศรีอุดมซำตารมย์ 2 0 0 2 3 0 0 0 3
39 บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 2 0 0 2 2 1 0 0 3
40 บ้านตูม 1 3 3 7 14 3 4 2 21
41 บ้านด่าน 1 3 0 4 8 1 0 1 9
42 บ้านคำสะอาด 1 3 0 4 4 1 0 0 5
43 บ้านตระกวน 1 2 3 6 9 2 1 0 12
44 บ้านโนนจักจั่น 1 2 2 5 7 0 0 0 7
45 บ้านร่องตาซุน 1 2 1 4 9 0 0 0 9
46 บ้านดู่ 1 2 1 4 5 0 0 1 5
47 มารีย์อุปถัมภ์ 1 1 3 5 8 5 1 0 14
48 บ้านหนองยาว 1 1 3 5 5 0 0 0 5
49 บ้านหนองคู 1 1 2 4 7 0 0 0 7
50 บ้านกระเบา 1 1 2 4 5 0 1 0 6
51 บ้านขนุน 1 1 1 3 18 2 2 4 22
52 บ้านบึงมะลู 1 1 1 3 8 0 0 1 8
53 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง 1 1 1 3 7 2 1 1 10
54 บ้านซำขี้เหล็ก 1 1 1 3 3 1 0 0 4
55 บ้านสลับ 1 1 1 3 3 0 0 0 3
56 บ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 1 1 0 2 6 0 0 0 6
57 บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 1 1 0 2 5 0 0 0 5
58 บ้านโคกเจริญ 1 1 0 2 4 1 1 0 6
59 บ้านไผ่หนองแคน 1 1 0 2 3 2 0 0 5
60 บ้านทุ่งสว่าง 1 1 0 2 3 0 0 1 3
61 บ้านดาน 1 0 3 4 7 0 1 1 8
62 สว่างคูณวิทยา 1 0 2 3 5 2 1 0 8
63 บ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 1 0 2 3 4 0 1 1 5
64 บ้านระหาร 1 0 2 3 3 0 1 1 4
65 บ้านหนองบัวใหญ่ 1 0 1 2 6 3 1 1 10
66 บ้านหนองหิน 1 0 1 2 5 2 0 0 7
67 บ้านสดำ 1 0 1 2 4 0 0 0 4
68 บ้านเดียง(พลีศึกษา) 1 0 1 2 2 2 0 0 4
69 บ้านหนองบัว 1 0 1 2 2 1 0 0 3
70 โชติพันธ์วิทยาสามัคคี 1 0 0 1 5 0 2 0 7
71 บ้านเสาธงชัย 1 0 0 1 4 2 0 1 6
72 บ้านสร้างเม็ก 1 0 0 1 4 1 1 0 6
73 บ้านกระมัลพัฒนา 1 0 0 1 2 1 0 0 3
74 บ้านบักดอง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
75 บ้านหนองเม็กพิทยา 1 0 0 1 1 1 1 0 3
76 บ้านรุงสมบูรณ์ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
77 บ้านหนองหญ้าลาด 1 0 0 1 1 1 0 0 2
78 บ้านโนนคำแก้ว 1 0 0 1 1 1 0 0 2
79 บ้านทุ่งเลน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
80 บ้านหนองผือ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
81 บ้านซะวาซอ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
82 บ้านม่วง(รามคำแหง) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
83 บ้านหนองรุง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
84 เกษตรประชาตาทวด 0 3 1 4 10 2 1 0 13
85 บ้านศรีแก้ว 0 3 0 3 9 2 1 0 12
86 บ้านตาลอยหนองคัน 0 3 0 3 5 1 1 0 7
87 บ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 0 2 1 3 7 1 0 0 8
88 บ้านกันตรวจห้วย 0 2 1 3 5 1 0 0 6
89 บ้านโนนเรือคำบอน 0 2 1 3 5 0 1 2 6
90 บ้านปุน 0 2 1 3 1 2 0 0 3
91 บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 0 2 0 2 4 0 0 0 4
92 บ้านเสื่องข้าว 0 2 0 2 1 1 0 0 2
93 บ้านโนนสูง 0 1 3 4 8 2 0 0 10
94 อนุบาลศรีรัตนะ 0 1 3 4 5 0 0 0 5
95 บ้านสามแยกหินกอง 0 1 2 3 8 2 0 1 10
96 ชนะใช้กิจการ 0 1 2 3 6 0 3 0 9
97 บ้านจานบัว 0 1 2 3 4 2 0 0 6
98 อนุบาลเบญจลักษ์ 0 1 1 2 8 2 1 2 11
99 บ้านจันทร์หอมตาเสก 0 1 1 2 7 2 0 0 9
100 บ้านจำนันสายเจริญ 0 1 1 2 6 1 0 0 7
101 บ้านตาปรก 0 1 1 2 6 0 0 0 6
102 บ้านตาหมื่น 0 1 1 2 6 0 0 0 6
103 บ้านโนนสำราญ 0 1 1 2 5 2 0 0 7
104 บ้านเดื่อ 0 1 1 2 4 0 0 0 4
105 บ้านหนองกระทิง 0 1 1 2 3 2 0 0 5
106 บ้านตาแท่น 0 1 1 2 3 1 0 1 4
107 บ้านปะทาย 0 1 1 2 2 0 0 0 2
108 บ้านหนองใหญ่ตาไทย 0 1 1 2 2 0 0 0 2
109 บ้านจานเลียว 0 1 0 1 5 0 1 0 6
110 บ้านหนองบัวเรณ 0 1 0 1 3 2 0 0 5
111 โนนสูง 0 1 0 1 3 1 1 0 5
112 บ้านท่าพระตระกาศ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
113 บ้านภูมิซรอล 0 1 0 1 3 1 0 0 4
114 บ้านกันทรอมน้อย 0 1 0 1 3 0 0 0 3
115 บ้านโนนไหล่หนองเลิง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
116 บ้านไร่เจริญ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
117 บ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 0 1 0 1 2 1 0 0 3
118 บ้านสะพุง 0 1 0 1 2 0 0 1 2
119 บ้านกุดผักหนามคำน้อย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
120 บ้านเขวาธะนัง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
121 บ้านโนนคูณ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
122 บ้านโพธิ์กระมัล 0 1 0 1 2 0 0 0 2
123 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
124 บ้านกระเจา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
125 บ้านชำเขียน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
126 บ้านตาแบน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
127 บ้านกันทรอม 0 0 2 2 5 3 0 0 8
128 บ้านชำม่วง 0 0 2 2 4 1 2 0 7
129 บ้านโนนแฝก 0 0 2 2 3 0 0 0 3
130 บ้านพอกบำรุงวิทยา 0 0 1 1 6 0 0 0 6
131 บ้านกราม 0 0 1 1 4 4 0 1 8
132 บ้านนารังกา 0 0 1 1 4 0 1 0 5
133 บ้านคำกลาง 0 0 1 1 3 1 0 0 4
134 บ้านสิริขุนหาญ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
135 บ้านเพ็ก 0 0 1 1 3 0 0 0 3
136 บ้านกระหวัน 0 0 1 1 2 1 1 0 4
137 บ้านโศกขามป้อม 0 0 1 1 2 1 0 0 3
138 บ้านกุดเสลาหนองขวาง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
139 บ้านไหล่ดุมตาเหมา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
140 อรจันทร์วิทยา 0 0 1 1 1 1 0 0 2
141 บ้านขะยูง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
142 บ้านหนองบักโทน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
143 บ้านกันจาน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
144 บ้านตาเส็ด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
145 บ้านหนองปิงโปง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
146 บ้านโคกวิทยา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
147 บ้านโนนแก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
148 บ้านจอก(ประชาสามัคคี) 0 0 1 1 0 1 2 1 3
149 บ้านจำนรรจ์ 0 0 0 0 3 4 0 1 7
150 บ้านหนองรุงพระทะเล 0 0 0 0 3 1 0 0 4
151 บ้านกระทิง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
152 บ้านหนองใหญ่ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
153 บ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 0 0 0 0 2 1 1 0 4
154 บ้านหนองตลาด-โนนเปือย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
155 บ้านพรทิพย์ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
156 บ้านซำ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
157 บ้านดอนเขียว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
158 บ้านตานวน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
159 บ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
160 บ้านบกห้วยโนน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
161 บ้านหนองคับคา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
162 บ้านหนองนกเขียน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
163 บ้านเดียงตะวันตก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
164 บ้านหินวิทยา 0 0 0 0 1 2 1 0 4
165 บ้านโตนด 0 0 0 0 1 1 1 0 3
166 บ้านกุดนาแก้ว 0 0 0 0 1 1 0 1 2
167 บ้านชำโพธิ์ตาเกษ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
168 บ้านผือ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
169 บ้านซำตาโตง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
170 บ้านซำผักแว่นนาซำ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
171 บ้านภูทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
172 บ้านละลายมีชัย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
173 บ้านโนนเปือย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
174 บ้านท่าคล้อ 0 0 0 0 1 0 2 1 3
175 ไทยรัฐวิทยา 27 0 0 0 0 1 0 1 0 2
176 บ้านกันจด 0 0 0 0 1 0 0 1 1
177 บ้านทุ่งยาวคำโปรย 0 0 0 0 1 0 0 1 1
178 บ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 0 0 0 0 1 0 0 1 1
179 บ้านซำเบ็ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 บ้านทุ่งขนวน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 บ้านโนนงาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
182 บ้านม่วงแยก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
183 บ้านระโยง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 บ้านอาราง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
185 บ้านโนนน้ำอ้อม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
186 บ้านโนนแสนสุข 0 0 0 0 1 0 0 0 1
187 บ้านไฮ (วันครู2503) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
188 หมู่บ้่านทับทิมสยาม 07 0 0 0 0 1 0 0 0 1
189 บ้านหนองฮาง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
190 บ้านตระกาจ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
191 บ้านน้ำเย็น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
192 บ้านขนาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
193 บ้านนาขนวน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
194 บ้านโนนอ้อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
195 บ้านจองกอ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
196 บ้านหนองขนาน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
197 บ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 198 186 171 555 972 210 75 53 1,257