สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีประชานุกูล 19 10 4 33 38 9 1 2 48
2 บ้านปรือใหญ่ 11 9 3 23 28 14 3 5 45
3 บ้านกันทรารมย์ 9 9 5 23 34 4 7 4 45
4 บ้านปราสาท 9 1 3 13 14 5 1 2 20
5 บ้านตาสุด 8 5 3 16 20 8 2 9 30
6 บ้านไทร 8 1 3 12 17 6 2 3 25
7 บ้านปรือคัน 6 5 4 15 27 6 2 6 35
8 บ้านแขว 6 4 2 12 15 9 3 1 27
9 บ้านแทรง 6 1 1 8 10 4 3 3 17
10 บ้านศาลา(ปก) 6 1 1 8 10 2 2 2 14
11 บ้านปราสาทเยอ 5 4 3 12 18 11 3 7 32
12 บ้านตะเคียนราม 5 3 6 14 23 15 8 7 46
13 บ้านโคกสูง 5 1 5 11 13 4 4 3 21
14 บ้านห้วยตามอญ 5 0 2 7 13 7 4 1 24
15 บ้านสะเดาใหญ่ 4 5 6 15 21 10 7 8 38
16 จะกงวิทยา 4 5 1 10 14 5 3 7 22
17 บ้านระกา 4 4 0 8 11 5 0 2 16
18 บ้านชำแระกลาง 4 1 3 8 15 7 4 7 26
19 บ้านสนามสามัคคี โรตารี่ 2 4 1 3 8 11 9 1 4 21
20 บ้านกะกำ 4 1 0 5 10 3 3 1 16
21 บ้านสกุล 3 5 2 10 14 6 2 2 22
22 บ้านสวาย 3 5 1 9 16 2 1 2 19
23 บ้านอาวอย 3 2 7 12 16 10 2 3 28
24 เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 3 2 4 9 13 8 2 6 23
25 บ้านใจดี 3 2 3 8 14 2 2 5 18
26 บ้านโคกตาล 3 2 3 8 9 7 3 4 19
27 หนองอารีพิทยา 3 2 1 6 7 7 1 6 15
28 บ้านเค็ง 3 1 1 5 12 4 3 3 19
29 บ้านปราสาทกวางขาว 3 1 1 5 5 3 1 0 9
30 วัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 3 0 5 8 13 6 2 7 21
31 อนุบาลปรางค์กู่ 3 0 2 5 9 6 1 1 16
32 บ้านตาอุด 2 5 3 10 16 3 1 4 20
33 บ้านสำโรงพลัน 2 4 4 10 18 6 5 6 29
34 บ้านเหล็ก 2 3 6 11 20 7 5 6 32
35 อนุบาลไพรบึง 2 3 3 8 18 10 3 7 31
36 นิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 2 3 2 7 14 4 5 2 23
37 บ้านดอนหลี่ 2 3 1 6 6 2 5 2 13
38 บ้านตะเคียนช่างเหล็ก 2 3 0 5 10 10 5 5 25
39 บ้านนาตราว 2 3 0 5 7 2 2 6 11
40 บ้านท่าคอยนาง 2 2 1 5 3 1 3 2 7
41 บ้านสมอ 2 1 2 5 10 3 1 3 14
42 บ้านสำโรงตาเจ็น 2 1 1 4 10 7 4 11 21
43 บ้านเรียม 2 1 0 3 5 1 2 2 8
44 บ้านพรหมเจริญ 2 0 2 4 11 9 5 8 25
45 บ้านละลม 2 0 2 4 9 7 3 8 19
46 บ้านกันโทรกประชาสรรค์ 2 0 2 4 6 0 2 2 8
47 บ้านคูสี่แจ 2 0 1 3 7 0 1 1 8
48 สวัสดีวิทยา 2 0 1 3 6 2 3 4 11
49 บ้านไฮเลิง 2 0 1 3 3 2 1 2 6
50 บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 2 0 0 2 5 0 1 2 6
51 นิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
52 กระต่ายด่อนวิทยา 1 3 3 7 7 6 4 8 17
53 บ้านทะลอก 1 3 0 4 8 3 2 0 13
54 บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 1 3 0 4 4 7 3 1 14
55 บ้านดู่ 1 2 4 7 13 13 5 6 31
56 บ้านหนองแวง 1 2 3 6 7 9 2 10 18
57 บ้านหนองระเยียว 1 2 2 5 8 3 1 1 12
58 บ้านมะขาม 1 2 0 3 4 0 1 1 5
59 บ้านคะนาสามัคคี 1 2 0 3 3 4 1 0 8
60 บ้านติ้ว 1 2 0 3 3 0 1 2 4
61 บ้านแซรสะโบว 1 1 3 5 6 6 2 4 14
62 บ้านบ่อ 1 1 2 4 10 6 2 1 18
63 บ้านไพรพัฒนา 1 1 2 4 6 13 3 6 22
64 บ้านหนองเชียงทูน 1 1 1 3 9 4 2 3 15
65 บ้านกอกหวาน 1 1 1 3 7 4 4 0 15
66 บ้านป่าใต้ 1 1 1 3 7 4 0 2 11
67 บ้านเคาะสนวนสามัคคี 1 1 1 3 6 1 1 1 8
68 บ้านสร้างใหญ่ 1 1 1 3 4 5 3 3 12
69 บ้านใหม่ประชาสามัคคี 1 1 0 2 5 1 0 0 6
70 บ้านตราด 1 1 0 2 2 2 1 0 5
71 บ้านโพธิ์สามัคคี 1 1 0 2 2 1 0 0 3
72 บ้านกำแมด 1 0 2 3 3 1 4 7 8
73 บ้านบึงกระโพธิ์ 1 0 1 2 7 6 3 0 16
74 บ้านดองดึง 1 0 1 2 7 2 1 1 10
75 บ้านดินแดง 1 0 1 2 4 3 0 4 7
76 บ้านตูม 1 0 1 2 3 2 4 2 9
77 บ้านหนองระนาม 1 0 1 2 3 2 0 3 5
78 บ้านตาเจา 1 0 1 2 2 5 2 4 9
79 บ้านเขวิก 1 0 1 2 2 4 0 2 6
80 บ้านจันลม 1 0 0 1 5 11 6 14 22
81 บ้านธาตุพิทยาคม 1 0 0 1 4 3 2 1 9
82 บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 1 0 0 1 4 2 0 0 6
83 บ้านเกาะกระโพธิ์ 1 0 0 1 4 1 0 2 5
84 บ้านสมบูรณ์ 1 0 0 1 3 2 0 3 5
85 ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 1 0 0 1 3 2 0 0 5
86 บ้านตรางสวาย 1 0 0 1 2 3 1 1 6
87 บ้านขามหนองครอง 1 0 0 1 2 2 0 0 4
88 ทับทิมสยาม 06 1 0 0 1 2 1 0 0 3
89 บ้านศาลาประปุน 1 0 0 1 1 2 0 1 3
90 บ้านคล้อโคกกว้าง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
91 บ้านบัวบก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
92 บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 0 4 0 4 7 2 0 2 9
93 บ้านอังกุล 0 4 0 4 3 2 3 1 8
94 บ้านคอกหนองไพร 0 3 3 6 7 2 1 0 10
95 ศรีสะอาดวิทยาคม 0 3 2 5 8 3 3 3 14
96 บ้านโคกใหญ่ 0 2 1 3 5 4 3 2 12
97 บ้านลุมพุกคลองแก้ว 0 2 1 3 3 4 2 5 9
98 บ้านละเบิกตาฮีง 0 2 1 3 3 2 2 1 7
99 บ้านศาลา(ภส) 0 2 0 2 4 4 5 2 13
100 บ้านตาโสม 0 2 0 2 4 2 1 0 7
101 วนาสวรรค์ 0 2 0 2 3 3 1 0 7
102 บ้านโสน 0 1 2 3 9 3 4 0 16
103 บ้านบัลลังก์ 0 1 2 3 7 1 0 2 8
104 นิคม ๑ 0 1 2 3 3 2 0 1 5
105 บ้านแซรไปร 0 1 1 2 9 4 3 5 16
106 อนุบาลภูสิงห์ 0 1 1 2 8 10 2 5 20
107 บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 0 1 1 2 7 2 2 1 11
108 บ้านภูมิศาลา 0 1 1 2 4 2 3 7 9
109 บ้านขี้นาค 0 1 1 2 3 8 5 10 16
110 บ้านมัดกานกทาขุมปูน 0 1 1 2 3 2 1 1 6
111 บ้านตะเคียนบังอีง 0 1 1 2 2 2 0 0 4
112 บ้านคลองเพชรสวาย 0 1 1 2 2 1 0 2 3
113 วัดเขียน 0 1 1 2 2 0 1 0 3
114 บ้านสนาย 0 1 0 1 5 3 0 0 8
115 บ้านกันตรวจ 0 1 0 1 5 2 0 0 7
116 ชุมชนบ้านหัวเสือ 0 1 0 1 4 5 4 2 13
117 บ้านผือ 0 1 0 1 4 3 4 5 11
118 บ้านนาวา 0 1 0 1 4 3 3 1 10
119 นิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) 0 1 0 1 4 3 0 2 7
120 บ้านกะดึ 0 1 0 1 4 1 0 1 5
121 บ้านทุ่งศักดิ์ 0 1 0 1 3 5 1 1 9
122 บ้านขอนแต้ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
123 บ้านคำเผือ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
124 บ้านโนนดั่ง 0 1 0 1 2 2 1 1 5
125 บ้านเปี่ยมตะลวก 0 1 0 1 2 2 1 0 5
126 บ้านไฮ 0 1 0 1 1 3 2 1 6
127 บ้านหนองคล้า 0 1 0 1 1 2 0 2 3
128 บ้านสวาย-สนวน 0 1 0 1 1 1 0 1 2
129 บ้านโป่ง(พบ) 0 1 0 1 0 1 1 1 2
130 บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 0 0 3 3 8 12 8 3 28
131 บ้านตาเม็ง(อสพป.9) 0 0 3 3 6 4 2 3 12
132 บ้านนกยูง(อสพป.30) 0 0 2 2 5 2 2 3 9
133 บ้านอาลัย 0 0 2 2 3 2 3 0 8
134 บ้านตาเปียง 0 0 2 2 1 2 1 0 4
135 ขุขันธ์วิทยา 0 0 1 1 4 1 0 1 5
136 บ้านเรือทองคลองคำ 0 0 1 1 4 0 1 0 5
137 บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 0 0 1 1 3 5 1 5 9
138 บ้านนาก๊อก 0 0 1 1 3 2 2 0 7
139 บ้านกันจาน 0 0 1 1 2 5 2 4 9
140 บ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 0 0 1 1 2 4 2 0 8
141 บ้านหว้าน 0 0 1 1 2 2 1 0 5
142 บ้านเริงรมย์ 0 0 1 1 2 2 0 1 4
143 บ้านกันแตสระรุน 0 0 1 1 2 1 0 2 3
144 บ้านหลัก 0 0 1 1 2 0 0 0 2
145 บ้านยางชุมภูมิตำรวจ 0 0 1 1 1 3 1 1 5
146 บ้านหนองเพดาน 0 0 1 1 1 2 0 2 3
147 บ้านโพงกอก 0 0 1 1 1 1 2 1 4
148 วัดไพรบึงวิทยา 0 0 1 1 0 3 1 2 4
149 บ้านตะเภา 0 0 0 0 3 4 0 1 7
150 บ้านขามทับขอน 0 0 0 0 3 3 5 1 11
151 บ้านกฤษณา 0 0 0 0 3 3 2 4 8
152 บ้านหนองกาด 0 0 0 0 3 3 1 0 7
153 บ้านโพนปลัด 0 0 0 0 3 3 1 0 7
154 บ้านชำแระ 0 0 0 0 3 2 4 0 9
155 บ้านกุดปราสาท 0 0 0 0 3 1 0 1 4
156 บ้านบ่อทอง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
157 บ้านหนองคูอาวอย 0 0 0 0 2 6 2 3 10
158 บ้านโนนดู่ 0 0 0 0 2 3 2 3 7
159 บ้านกู่ 0 0 0 0 2 2 0 1 4
160 บ้านขามฆ้อง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
161 บ้านสะเดาน้อย 0 0 0 0 2 2 0 0 4
162 บ้านหนองบัวตาคง 0 0 0 0 2 1 2 1 5
163 บ้านหว้า 0 0 0 0 2 1 1 1 4
164 บ้านทำนบ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
165 บ้านสวายสนิท 0 0 0 0 2 0 1 1 3
166 เพียงหลวง 14 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 0 0 0 0 2 0 1 0 3
167 บ้านโคกเพชร 0 0 0 0 2 0 0 0 2
168 บ้านมะขามภูมิ 0 0 0 0 1 3 1 5 5
169 บ้านหัวช้าง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
170 บ้านดองกำเม็ด 0 0 0 0 1 2 1 2 4
171 บ้านห้วยสระภูมิ 0 0 0 0 1 2 0 4 3
172 บ้านโพง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
173 บ้านปะอุง 0 0 0 0 1 1 3 0 5
174 บ้านสามขา 0 0 0 0 1 1 1 1 3
175 บ้านตาจวน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
176 บ้านทุ่ม(อสพป.3) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
177 บ้านโป่ง(ปก) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
178 บ้านกระแมด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 บ้านตรอย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 บ้านพอก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 สวงษ์พัฒนศึกษา 0 0 0 0 0 5 0 0 5
182 บ้านพนมชัย 0 0 0 0 0 2 0 1 2
183 บ้านแดง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
184 บ้านไม้แก่น 0 0 0 0 0 1 1 0 2
185 บ้านสำโรง 0 0 0 0 0 1 0 3 1
186 บ้านเสลาสุขเกษม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
187 บ้านจำปานวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
188 บ้านสระบานสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
189 บ้านไฮน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
190 บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
191 บ้านพราน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
192 บ้านหนองพัง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
193 บ้านหนองสะแกสน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
194 บ้านหนองอิไทย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 245 211 202 658 1,123 650 322 433 2,095