สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีประชานุกูล 19 10 4 33 38 9 1 2 48
2 บ้านกันทรารมย์ 9 9 5 23 33 4 7 4 44
3 บ้านปรือใหญ่ 7 8 3 18 23 12 3 4 38
4 บ้านตาสุด 7 4 3 14 18 7 1 9 26
5 บ้านปรือคัน 6 5 4 15 25 5 1 5 31
6 บ้านแขว 6 4 2 12 15 8 3 1 26
7 บ้านไทร 6 1 3 10 15 5 2 3 22
8 บ้านแทรง 6 1 1 8 10 4 3 3 17
9 บ้านศาลา(ปก) 6 1 1 8 10 2 2 2 14
10 บ้านปราสาท 5 1 2 8 9 5 1 2 15
11 บ้านห้วยตามอญ 5 0 2 7 13 7 3 1 23
12 จะกงวิทยา 4 5 1 10 14 5 2 7 21
13 บ้านสะเดาใหญ่ 4 4 5 13 19 7 6 7 32
14 บ้านตะเคียนราม 4 3 3 10 19 14 7 6 40
15 บ้านชำแระกลาง 4 1 2 7 14 5 4 7 23
16 บ้านสนามสามัคคี โรตารี่ 2 4 1 2 7 11 8 0 4 19
17 บ้านระกา 3 4 0 7 10 5 0 2 15
18 บ้านปราสาทเยอ 3 3 3 9 15 11 3 7 29
19 บ้านอาวอย 3 2 6 11 16 9 1 2 26
20 บ้านใจดี 3 2 3 8 14 1 1 5 16
21 บ้านโคกตาล 3 2 2 7 8 6 2 4 16
22 หนองอารีพิทยา 3 2 1 6 7 7 1 6 15
23 บ้านเค็ง 3 1 1 5 12 4 3 3 19
24 บ้านปราสาทกวางขาว 3 1 0 4 4 3 1 0 8
25 บ้านตาอุด 2 5 3 10 16 3 1 3 20
26 บ้านสำโรงพลัน 2 4 4 10 16 6 5 6 27
27 บ้านเหล็ก 2 3 6 11 20 7 5 6 32
28 บ้านตะเคียนช่างเหล็ก 2 3 0 5 10 10 5 5 25
29 เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 2 2 3 7 12 6 2 5 20
30 บ้านสวาย 2 2 1 5 11 2 1 1 14
31 บ้านสำโรงตาเจ็น 2 1 1 4 10 7 4 11 21
32 วัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 2 0 3 5 10 5 2 7 17
33 บ้านพรหมเจริญ 2 0 2 4 11 7 4 8 22
34 บ้านละลม 2 0 2 4 9 7 2 8 18
35 บ้านกันโทรกประชาสรรค์ 2 0 2 4 6 0 2 2 8
36 สวัสดีวิทยา 2 0 1 3 6 2 3 4 11
37 บ้านไฮเลิง 2 0 1 3 3 2 1 2 6
38 นิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
39 อนุบาลไพรบึง 1 3 3 7 16 10 2 7 28
40 กระต่ายด่อนวิทยา 1 3 3 7 7 6 4 6 17
41 บ้านดู่ 1 2 4 7 13 13 4 6 30
42 บ้านหนองแวง 1 2 3 6 7 9 2 10 18
43 บ้านหนองระเยียว 1 2 2 5 7 3 1 1 11
44 นิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 1 2 1 4 9 4 4 1 17
45 บ้านทะลอก 1 2 0 3 7 2 1 0 10
46 บ้านนาตราว 1 2 0 3 5 1 2 4 8
47 บ้านมะขาม 1 2 0 3 4 0 1 1 5
48 บ้านคะนาสามัคคี 1 2 0 3 3 3 1 0 7
49 บ้านโคกสูง 1 1 4 6 8 4 3 3 15
50 บ้านแซรสะโบว 1 1 3 5 6 6 2 4 14
51 บ้านไพรพัฒนา 1 1 2 4 6 13 3 6 22
52 บ้านสมอ 1 1 1 3 8 3 1 3 12
53 บ้านกอกหวาน 1 1 1 3 7 4 3 0 14
54 บ้านกะกำ 1 1 0 2 7 3 3 1 13
55 บ้านใหม่ประชาสามัคคี 1 1 0 2 5 1 0 0 6
56 บ้านสร้างใหญ่ 1 1 0 2 4 4 3 3 11
57 บ้านเรียม 1 1 0 2 4 1 1 1 6
58 บ้านดอนหลี่ 1 1 0 2 3 2 4 2 9
59 บ้านตราด 1 1 0 2 2 1 1 0 4
60 บ้านโพธิ์สามัคคี 1 1 0 2 2 1 0 0 3
61 บ้านติ้ว 1 1 0 2 2 0 1 2 3
62 อนุบาลปรางค์กู่ 1 0 2 3 7 6 1 1 14
63 บ้านกำแมด 1 0 2 3 3 1 3 7 7
64 บ้านบึงกระโพธิ์ 1 0 1 2 6 6 3 0 15
65 บ้านป่าใต้ 1 0 1 2 6 4 0 2 10
66 บ้านหนองเชียงทูน 1 0 1 2 6 3 2 3 11
67 บ้านหนองระนาม 1 0 1 2 3 2 0 3 5
68 บ้านเขวิก 1 0 1 2 2 4 0 2 6
69 บ้านตูม 1 0 1 2 2 2 4 2 8
70 บ้านดองดึง 1 0 0 1 5 2 1 1 8
71 บ้านจันลม 1 0 0 1 4 11 6 13 21
72 บ้านธาตุพิทยาคม 1 0 0 1 4 3 2 1 9
73 บ้านเกาะกระโพธิ์ 1 0 0 1 4 1 0 2 5
74 ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 1 0 0 1 3 2 0 0 5
75 บ้านสมบูรณ์ 1 0 0 1 3 1 0 2 4
76 บ้านตรางสวาย 1 0 0 1 2 3 1 1 6
77 บ้านขามหนองครอง 1 0 0 1 2 2 0 0 4
78 บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 1 0 0 1 2 2 0 0 4
79 ทับทิมสยาม 06 1 0 0 1 2 1 0 0 3
80 บ้านคล้อโคกกว้าง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
81 บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 0 4 0 4 7 2 0 2 9
82 ศรีสะอาดวิทยาคม 0 3 2 5 8 3 3 3 14
83 บ้านอังกุล 0 3 0 3 3 1 2 1 6
84 บ้านโคกใหญ่ 0 2 1 3 4 4 3 2 11
85 บ้านลุมพุกคลองแก้ว 0 2 1 3 3 3 2 4 8
86 วนาสวรรค์ 0 2 0 2 3 3 1 0 7
87 บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 0 2 0 2 2 4 3 1 9
88 บ้านท่าคอยนาง 0 2 0 2 1 1 2 2 4
89 บ้านบ่อ 0 1 2 3 9 5 2 1 16
90 บ้านบัลลังก์ 0 1 2 3 6 1 0 2 7
91 นิคม ๑ 0 1 2 3 3 2 0 1 5
92 บ้านแซรไปร 0 1 1 2 9 2 2 4 13
93 อนุบาลภูสิงห์ 0 1 1 2 8 10 2 4 20
94 บ้านโสน 0 1 1 2 8 3 3 0 14
95 บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 0 1 1 2 6 2 1 1 9
96 บ้านเคาะสนวนสามัคคี 0 1 1 2 5 1 1 1 7
97 บ้านภูมิศาลา 0 1 1 2 4 2 3 7 9
98 บ้านขี้นาค 0 1 1 2 3 8 5 9 16
99 บ้านมัดกานกทาขุมปูน 0 1 1 2 3 2 1 1 6
100 บ้านละเบิกตาฮีง 0 1 1 2 2 2 2 1 6
101 บ้านตะเคียนบังอีง 0 1 1 2 2 2 0 0 4
102 วัดเขียน 0 1 1 2 2 0 1 0 3
103 บ้านสนาย 0 1 0 1 5 3 0 0 8
104 ชุมชนบ้านหัวเสือ 0 1 0 1 4 5 4 2 13
105 บ้านผือ 0 1 0 1 4 3 4 5 11
106 บ้านศาลา(ภส) 0 1 0 1 4 3 4 1 11
107 นิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) 0 1 0 1 4 3 0 2 7
108 บ้านนาวา 0 1 0 1 4 1 3 0 8
109 บ้านกะดึ 0 1 0 1 4 1 0 1 5
110 บ้านทุ่งศักดิ์ 0 1 0 1 3 5 1 1 9
111 บ้านตาโสม 0 1 0 1 3 2 0 0 5
112 บ้านขอนแต้ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
113 บ้านคำเผือ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
114 บ้านเปี่ยมตะลวก 0 1 0 1 2 2 1 0 5
115 บ้านคอกหนองไพร 0 1 0 1 2 1 1 0 4
116 บ้านโป่ง(พบ) 0 1 0 1 0 1 1 1 2
117 บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 0 0 3 3 8 9 4 2 21
118 บ้านตาเม็ง(อสพป.9) 0 0 2 2 6 3 2 3 11
119 บ้านอาลัย 0 0 2 2 3 2 3 0 8
120 บ้านตาเปียง 0 0 2 2 1 2 1 0 4
121 บ้านสกุล 0 0 1 1 5 2 0 1 7
122 บ้านนกยูง(อสพป.30) 0 0 1 1 4 2 1 2 7
123 ขุขันธ์วิทยา 0 0 1 1 4 1 0 1 5
124 บ้านเรือทองคลองคำ 0 0 1 1 4 0 1 0 5
125 บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 0 0 1 1 3 5 1 5 9
126 บ้านนาก๊อก 0 0 1 1 3 2 2 0 7
127 บ้านกันจาน 0 0 1 1 2 5 2 4 9
128 บ้านหว้าน 0 0 1 1 2 2 1 0 5
129 บ้านกันแตสระรุน 0 0 1 1 2 1 0 2 3
130 บ้านเริงรมย์ 0 0 1 1 2 1 0 1 3
131 บ้านหลัก 0 0 1 1 2 0 0 0 2
132 บ้านตาเจา 0 0 1 1 1 5 1 4 7
133 บ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 0 0 1 1 1 4 1 0 6
134 บ้านยางชุมภูมิตำรวจ 0 0 1 1 1 2 1 1 4
135 บ้านหนองเพดาน 0 0 1 1 1 2 0 2 3
136 บ้านโพงกอก 0 0 1 1 1 1 2 1 4
137 บ้านคลองเพชรสวาย 0 0 1 1 1 1 0 2 2
138 บ้านคูสี่แจ 0 0 1 1 1 0 1 1 2
139 วัดไพรบึงวิทยา 0 0 1 1 0 3 1 2 4
140 บ้านกฤษณา 0 0 0 0 3 3 1 3 7
141 บ้านโพนปลัด 0 0 0 0 3 3 1 0 7
142 บ้านขามทับขอน 0 0 0 0 3 2 4 1 9
143 บ้านหนองกาด 0 0 0 0 3 2 1 0 6
144 บ้านตะเภา 0 0 0 0 3 2 0 1 5
145 บ้านกันตรวจ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
146 บ้านกุดปราสาท 0 0 0 0 3 1 0 1 4
147 บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 0 0 0 0 3 0 1 2 4
148 บ้านบ่อทอง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
149 บ้านดินแดง 0 0 0 0 2 3 0 4 5
150 บ้านชำแระ 0 0 0 0 2 2 4 0 8
151 บ้านโนนดู่ 0 0 0 0 2 2 2 3 6
152 บ้านกู่ 0 0 0 0 2 2 0 1 4
153 บ้านขามฆ้อง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
154 บ้านสะเดาน้อย 0 0 0 0 2 2 0 0 4
155 บ้านหนองบัวตาคง 0 0 0 0 2 1 2 1 5
156 บ้านหว้า 0 0 0 0 2 1 1 1 4
157 บ้านทำนบ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
158 บ้านสวายสนิท 0 0 0 0 2 0 1 1 3
159 เพียงหลวง 14 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 0 0 0 0 2 0 1 0 3
160 บ้านโคกเพชร 0 0 0 0 2 0 0 0 2
161 บ้านหนองคูอาวอย 0 0 0 0 1 4 2 3 7
162 บ้านมะขามภูมิ 0 0 0 0 1 3 1 5 5
163 บ้านไฮ 0 0 0 0 1 3 1 0 5
164 บ้านดองกำเม็ด 0 0 0 0 1 2 0 2 3
165 บ้านหัวช้าง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
166 บ้านปะอุง 0 0 0 0 1 1 3 0 5
167 บ้านสามขา 0 0 0 0 1 1 1 1 3
168 บ้านโนนดั่ง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
169 บ้านตาจวน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
170 บ้านทุ่ม(อสพป.3) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
171 บ้านโพง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
172 บ้านโป่ง(ปก) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
173 บ้านหนองคล้า 0 0 0 0 1 0 0 1 1
174 บ้านกระแมด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
175 บ้านตรอย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
176 บ้านพอก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 สวงษ์พัฒนศึกษา 0 0 0 0 0 4 0 0 4
178 บ้านพนมชัย 0 0 0 0 0 2 0 1 2
179 บ้านศาลาประปุน 0 0 0 0 0 2 0 1 2
180 บ้านไม้แก่น 0 0 0 0 0 1 1 0 2
181 บ้านสำโรง 0 0 0 0 0 1 0 3 1
182 บ้านห้วยสระภูมิ 0 0 0 0 0 1 0 3 1
183 บ้านสวาย-สนวน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
184 บ้านเสลาสุขเกษม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
185 บ้านจำปานวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
186 บ้านสระบานสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
187 บ้านไฮน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
188 บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
189 บ้านหนองพัง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
190 บ้านหนองสะแกสน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
191 บ้านหนองอิไทย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 196 178 174 548 994 585 279 404 1,858