หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 32 67 49
2 002 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 5 22 8
3 003 โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 6 20 10
4 005 โรงเรียนจะกงวิทยา 31 69 43
5 006 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 16 28 25
6 007 โรงเรียนทับทิมสยาม 06 3 6 5
7 009 โรงเรียนนิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) 9 21 16
8 008 โรงเรียนนิคม ๑ 6 20 12
9 010 โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 25 58 41
10 011 โรงเรียนนิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) 2 11 4
11 013 โรงเรียนบ้านกระแมด 1 1 1
12 012 โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 32 119 57
13 014 โรงเรียนบ้านกฤษณา 12 27 18
14 015 โรงเรียนบ้านกอกหวาน 15 26 19
15 016 โรงเรียนบ้านกะกำ 17 51 33
16 017 โรงเรียนบ้านกะดึ 6 12 10
17 018 โรงเรียนบ้านกันจาน 15 23 20
18 019 โรงเรียนบ้านกันตรวจ 7 29 14
19 021 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 55 196 103
20 020 โรงเรียนบ้านกันแตสระรุน 5 8 7
21 022 โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 10 12 12
22 023 โรงเรียนบ้านกำแมด 16 25 24
23 024 โรงเรียนบ้านกุดปราสาท 5 12 7
24 025 โรงเรียนบ้านกู่ 5 11 8
25 027 โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 11 25 13
26 028 โรงเรียนบ้านขอนแต้ 4 10 7
27 029 โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) 1 6 3
28 030 โรงเรียนบ้านขามฆ้อง 4 6 5
29 031 โรงเรียนบ้านขามทับขอน 12 40 22
30 032 โรงเรียนบ้านขามหนองครอง 4 11 8
31 033 โรงเรียนบ้านขี้นาค 26 61 39
32 039 โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 15 25 20
33 038 โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย 5 9 8
34 037 โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง 2 2 2
35 040 โรงเรียนบ้านคอกหนองไพร 10 28 17
36 041 โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 8 22 14
37 042 โรงเรียนบ้านคำเผือ 4 4 4
38 043 โรงเรียนบ้านคูสี่แจ 9 27 16
39 051 โรงเรียนบ้านจันลม 38 74 60
40 052 โรงเรียนบ้านจำปานวง 2 2 2
41 055 โรงเรียนบ้านชำแระ 9 22 14
42 054 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 35 63 51
43 058 โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด 6 8 8
44 059 โรงเรียนบ้านดองดึง 11 18 15
45 060 โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 17 30 24
46 061 โรงเรียนบ้านดินแดง 11 16 15
47 062 โรงเรียนบ้านดู่ 41 158 80
48 064 โรงเรียนบ้านตรอย 1 3 2
49 065 โรงเรียนบ้านตรางสวาย 7 19 12
50 066 โรงเรียนบ้านตราด 5 10 7
51 067 โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 35 81 57
52 068 โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง 4 8 6
53 069 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 60 154 107
54 070 โรงเรียนบ้านตะเภา 8 14 8
55 071 โรงเรียนบ้านตาจวน 2 4 3
56 073 โรงเรียนบ้านตาดม 0 0 0
57 076 โรงเรียนบ้านตาสุด 43 99 76
58 078 โรงเรียนบ้านตาอุด 25 55 36
59 072 โรงเรียนบ้านตาเจา 13 44 23
60 074 โรงเรียนบ้านตาเปียง 4 6 4
61 075 โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 16 34 27
62 077 โรงเรียนบ้านตาโสม 7 22 13
63 079 โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 8 15 11
64 080 โรงเรียนบ้านติ้ว 6 13 12
65 081 โรงเรียนบ้านตูม 11 21 18
66 082 โรงเรียนบ้านทะลอก 13 43 25
67 084 โรงเรียนบ้านทำนบ 3 17 6
68 085 โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ 10 19 16
69 086 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 0 0 0
70 087 โรงเรียนบ้านทุ่ม(อสพป.3) 2 4 3
71 083 โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง 9 11 10
72 091 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 10 25 17
73 092 โรงเรียนบ้านนกยูง(อสพป.30) 12 23 19
74 093 โรงเรียนบ้านนาก๊อก 7 15 9
75 094 โรงเรียนบ้านนาตราว 17 31 25
76 095 โรงเรียนบ้านนาวา 11 23 16
77 100 โรงเรียนบ้านบก(ประชาสามัคคี) 0 0 0
78 103 โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 10 19 15
79 104 โรงเรียนบ้านบัวบก 1 1 1
80 105 โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ 18 39 31
81 102 โรงเรียนบ้านบ่อ 19 44 30
82 101 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 3 8 6
83 108 โรงเรียนบ้านปราสาท 24 64 43
84 106 โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 9 36 21
85 107 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 41 77 60
86 109 โรงเรียนบ้านปรือคัน 41 107 71
87 110 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 51 152 87
88 111 โรงเรียนบ้านปะอุง 5 7 5
89 113 โรงเรียนบ้านปุดเนียม 0 0 0
90 112 โรงเรียนบ้านป่าใต้ 13 28 18
91 117 โรงเรียนบ้านผือ 20 40 27
92 118 โรงเรียนบ้านพนมชัย 3 5 4
93 119 โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ 36 88 48
94 120 โรงเรียนบ้านพราน 1 1 1
95 121 โรงเรียนบ้านพอก 1 3 2
96 122 โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 14 29 22
97 123 โรงเรียนบ้านพะแวะ 0 0 0
98 129 โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 16 30 25
99 131 โรงเรียนบ้านมะขาม 6 15 11
100 130 โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 11 29 19
101 132 โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 7 13 12
102 134 โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ 6 9 6
103 135 โรงเรียนบ้านระกา 18 33 24
104 140 โรงเรียนบ้านละลม 29 54 36
105 139 โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง 8 17 12
106 141 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 15 46 23
107 142 โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) 16 46 29
108 143 โรงเรียนบ้านศาลา(ภส) 15 23 21
109 144 โรงเรียนบ้านศาลาประปุน 4 6 5
110 145 โรงเรียนบ้านสกุล 24 51 37
111 146 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคี โรตารี่ 2 26 67 43
112 143146 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคี โรตารี่ 2 3 5 5
113 147 โรงเรียนบ้านสนาย 8 35 16
114 148 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 9 20 17
115 149 โรงเรียนบ้านสมอ 17 32 24
116 150 โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี 1 10 3
117 151 โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 16 34 27
118 152 โรงเรียนบ้านสลักได 0 0 0
119 155 โรงเรียนบ้านสวาย 21 25 24
120 153 โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน 3 13 5
121 154 โรงเรียนบ้านสวายสนิท 5 10 7
122 158 โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 7 19 13
123 156 โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย 4 4 4
124 157 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 51 120 79
125 159 โรงเรียนบ้านสามขา 4 4 4
126 162 โรงเรียนบ้านสำโรง 4 6 5
127 160 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 32 63 47
128 161 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 35 91 66
129 165 โรงเรียนบ้านหนองกาด 7 8 8
130 166 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 5 14 6
131 167 โรงเรียนบ้านหนองคูขาม 0 0 0
132 168 โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 13 49 27
133 170 โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง 6 13 10
134 171 โรงเรียนบ้านหนองพัง 1 1 1
135 173 โรงเรียนบ้านหนองระนาม 8 9 8
136 174 โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 13 32 21
137 176 โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน 1 1 1
138 177 โรงเรียนบ้านหนองอิไทย 1 3 2
139 169 โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 19 38 28
140 172 โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 5 9 8
141 175 โรงเรียนบ้านหนองแวง 28 73 45
142 178 โรงเรียนบ้านหลัก 2 2 2
143 182 โรงเรียนบ้านหว้า 5 17 10
144 181 โรงเรียนบ้านหว้าน 5 9 5
145 183 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 4 9 5
146 179 โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 26 53 43
147 180 โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ 7 20 13
148 186 โรงเรียนบ้านอังกุล 9 21 14
149 187 โรงเรียนบ้านอาลัย 8 14 8
150 188 โรงเรียนบ้านอาวอย 31 73 47
151 026 โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 7 13 10
152 034 โรงเรียนบ้านเขวา 0 0 0
153 035 โรงเรียนบ้านเขวิก 8 22 15
154 143035 โรงเรียนบ้านเขวิก 1 2 2
155 045 โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี 9 27 14
156 044 โรงเรียนบ้านเค็ง 26 80 42
157 114 โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก 5 10 8
158 136 โรงเรียนบ้านเริงรมย์ 8 10 10
159 137 โรงเรียนบ้านเรียม 10 16 14
160 138 โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ 5 7 7
161 163 โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 2 7 4
162 184 โรงเรียนบ้านเหล็ก 40 72 55
163 036 โรงเรียนบ้านแขว 28 104 52
164 057 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 21 69 34
165 056 โรงเรียนบ้านแซรไปร 22 61 39
166 063 โรงเรียนบ้านแดง 2 2 1
167 088 โรงเรียนบ้านแทรง 20 31 23
168 046 โรงเรียนบ้านโคกตาล 23 34 28
169 049 โรงเรียนบ้านโคกสูง 25 63 41
170 048 โรงเรียนบ้านโคกเพชร 2 2 2
171 050 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 14 35 21
172 096 โรงเรียนบ้านโนนดั่ง 6 17 10
173 097 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 11 16 15
174 098 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 8 14 11
175 099 โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 12 26 20
176 115 โรงเรียนบ้านโป่ง(ปก) 2 6 4
177 116 โรงเรียนบ้านโป่ง(พบ) 3 3 3
178 125 โรงเรียนบ้านโพง 4 9 4
179 124 โรงเรียนบ้านโพงกอก 5 13 9
180 126 โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี 3 11 6
181 127 โรงเรียนบ้านโพนปลัด 7 15 11
182 164 โรงเรียนบ้านโสน 16 34 26
183 053 โรงเรียนบ้านใจดี 24 47 34
184 185 โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 6 13 11
185 090 โรงเรียนบ้านไทร 35 67 51
186 128 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 34 103 64
187 133 โรงเรียนบ้านไม้แก่น 2 6 4
188 191 โรงเรียนบ้านไฮ 7 17 14
189 189 โรงเรียนบ้านไฮน้อย 1 3 2
190 190 โรงเรียนบ้านไฮเลิง 9 33 16
191 192 โรงเรียนวนาสวรรค์ 7 13 10
192 194 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 29 52 42
193 193 โรงเรียนวัดเขียน 3 10 5
194 195 โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา 6 6 6
195 196 โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 17 64 26
196 197 โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 5 16 11
197 198 โรงเรียนสวัสดีวิทยา 22 44 36
198 199 โรงเรียนหนองอารีพิทยา 23 48 35
199 143199 โรงเรียนหนองอารีพิทยา 1 2 2
200 200 โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 18 33 28
201 202 โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ 26 48 37
202 203 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 50 153 79
203 201 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 39 107 57
204 004 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 31 76 47
205 089 โรงเรียนเพียงหลวง 14 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 3 6 5
รวม 2658 6298 4177
10475

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]