หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ศรีสะเกษ เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 50 38 76% 9 18% 1 2% 2 4% 50
2 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 55 34 69.39% 4 8.16% 7 14.29% 4 8.16% 49
3 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 51 28 56% 14 28% 3 6% 5 10% 50
4 โรงเรียนบ้านปรือคัน 41 27 65.85% 6 14.63% 2 4.88% 6 14.63% 41
5 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 60 23 43.4% 15 28.3% 8 15.09% 7 13.21% 53
6 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 51 21 45.65% 10 21.74% 7 15.22% 8 17.39% 46
7 โรงเรียนบ้านตาสุด 43 20 51.28% 8 20.51% 2 5.13% 9 23.08% 39
8 โรงเรียนบ้านเหล็ก 40 20 52.63% 7 18.42% 5 13.16% 6 15.79% 38
9 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 41 18 46.15% 11 28.21% 3 7.69% 7 17.95% 39
10 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 39 18 47.37% 10 26.32% 3 7.89% 7 18.42% 38
11 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 35 18 51.43% 6 17.14% 5 14.29% 6 17.14% 35
12 โรงเรียนบ้านไทร 35 17 60.71% 6 21.43% 2 7.14% 3 10.71% 28
13 โรงเรียนบ้านอาวอย 31 16 51.61% 10 32.26% 2 6.45% 3 9.68% 31
14 โรงเรียนบ้านตาอุด 25 16 66.67% 3 12.5% 1 4.17% 4 16.67% 24
15 โรงเรียนบ้านสวาย 21 16 76.19% 2 9.52% 1 4.76% 2 9.52% 21
16 โรงเรียนบ้านแขว 28 15 53.57% 9 32.14% 3 10.71% 1 3.57% 28
17 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 35 15 45.45% 7 21.21% 4 12.12% 7 21.21% 33
18 โรงเรียนบ้านสกุล 24 14 58.33% 6 25% 2 8.33% 2 8.33% 24
19 โรงเรียนจะกงวิทยา 31 14 48.28% 5 17.24% 3 10.34% 7 24.14% 29
20 โรงเรียนบ้านปราสาท 24 14 63.64% 5 22.73% 1 4.55% 2 9.09% 22
21 โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 25 14 56% 4 16% 5 20% 2 8% 25
22 โรงเรียนบ้านใจดี 24 14 60.87% 2 8.7% 2 8.7% 5 21.74% 23
23 โรงเรียนบ้านดู่ 41 13 35.14% 13 35.14% 5 13.51% 6 16.22% 37
24 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 31 13 44.83% 8 27.59% 2 6.9% 6 20.69% 29
25 โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 26 13 52% 7 28% 4 16% 1 4% 25
26 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 29 13 46.43% 6 21.43% 2 7.14% 7 25% 28
27 โรงเรียนบ้านโคกสูง 25 13 54.17% 4 16.67% 4 16.67% 3 12.5% 24
28 โรงเรียนบ้านเค็ง 26 12 54.55% 4 18.18% 3 13.64% 3 13.64% 22
29 โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ 36 11 33.33% 9 27.27% 5 15.15% 8 24.24% 33
30 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคี โรตารี่ 2 26 11 44% 9 36% 1 4% 4 16% 25
31 โรงเรียนบ้านระกา 18 11 61.11% 5 27.78% 0 0% 2 11.11% 18
32 โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 35 10 33.33% 10 33.33% 5 16.67% 5 16.67% 30
33 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 32 10 31.25% 7 21.88% 4 12.5% 11 34.38% 32
34 โรงเรียนบ้านบ่อ 19 10 52.63% 6 31.58% 2 10.53% 1 5.26% 19
35 โรงเรียนบ้านแทรง 20 10 50% 4 20% 3 15% 3 15% 20
36 โรงเรียนบ้านกะกำ 17 10 58.82% 3 17.65% 3 17.65% 1 5.88% 17
37 โรงเรียนบ้านสมอ 17 10 58.82% 3 17.65% 1 5.88% 3 17.65% 17
38 โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) 16 10 62.5% 2 12.5% 2 12.5% 2 12.5% 16
39 โรงเรียนบ้านละลม 29 9 33.33% 7 25.93% 3 11.11% 8 29.63% 27
40 โรงเรียนบ้านโคกตาล 23 9 39.13% 7 30.43% 3 13.04% 4 17.39% 23
41 โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 18 9 52.94% 6 35.29% 1 5.88% 1 5.88% 17
42 โรงเรียนบ้านแซรไปร 22 9 42.86% 4 19.05% 3 14.29% 5 23.81% 21
43 โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 19 9 50% 4 22.22% 2 11.11% 3 16.67% 18
44 โรงเรียนบ้านโสน 16 9 56.25% 3 18.75% 4 25% 0 0% 16
45 โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 32 8 25.81% 12 38.71% 8 25.81% 3 9.68% 31
46 โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ 26 8 32% 10 40% 2 8% 5 20% 25
47 โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 17 8 47.06% 3 17.65% 3 17.65% 3 17.65% 17
48 โรงเรียนบ้านทะลอก 13 8 61.54% 3 23.08% 2 15.38% 0 0% 13
49 โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 13 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
50 โรงเรียนบ้านหนองแวง 28 7 25% 9 32.14% 2 7.14% 10 35.71% 28
51 โรงเรียนหนองอารีพิทยา 23 7 33.33% 7 33.33% 1 4.76% 6 28.57% 21
52 โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 32 7 28% 6 24% 4 16% 8 32% 25
53 โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ 18 7 43.75% 6 37.5% 3 18.75% 0 0% 16
54 โรงเรียนบ้านกอกหวาน 15 7 46.67% 4 26.67% 4 26.67% 0 0% 15
55 โรงเรียนบ้านป่าใต้ 13 7 53.85% 4 30.77% 0 0% 2 15.38% 13
56 โรงเรียนบ้านนาตราว 17 7 41.18% 2 11.76% 2 11.76% 6 35.29% 17
57 โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 12 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
58 โรงเรียนบ้านดองดึง 11 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
59 โรงเรียนบ้านคอกหนองไพร 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
60 โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 11 7 63.64% 2 18.18% 0 0% 2 18.18% 11
61 โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 10 7 70% 1 10% 0 0% 2 20% 10
62 โรงเรียนบ้านคูสี่แจ 9 7 77.78% 0 0% 1 11.11% 1 11.11% 9
63 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 34 6 21.43% 13 46.43% 3 10.71% 6 21.43% 28
64 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 21 6 33.33% 6 33.33% 2 11.11% 4 22.22% 18
65 โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 16 6 40% 4 26.67% 2 13.33% 3 20% 15
66 โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 17 6 40% 2 13.33% 5 33.33% 2 13.33% 15
67 โรงเรียนสวัสดีวิทยา 22 6 40% 2 13.33% 3 20% 4 26.67% 15
68 โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
69 โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 10 6 60% 0 0% 2 20% 2 20% 10
70 โรงเรียนบ้านจันลม 38 5 13.89% 11 30.56% 6 16.67% 14 38.89% 36
71 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 14 5 35.71% 4 28.57% 3 21.43% 2 14.29% 14
72 โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
73 โรงเรียนบ้านสนาย 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
74 โรงเรียนบ้านนกยูง(อสพป.30) 12 5 41.67% 2 16.67% 2 16.67% 3 25% 12
75 โรงเรียนบ้านกันตรวจ 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
76 โรงเรียนบ้านเรียม 10 5 50% 1 10% 2 20% 2 20% 10
77 โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
78 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 8 5 62.5% 0 0% 1 12.5% 2 25% 8
79 โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 15 4 26.67% 7 46.67% 3 20% 1 6.67% 15
80 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 16 4 26.67% 5 33.33% 4 26.67% 2 13.33% 15
81 โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 16 4 26.67% 5 33.33% 3 20% 3 20% 15
82 โรงเรียนบ้านศาลา(ภส) 15 4 26.67% 4 26.67% 5 33.33% 2 13.33% 15
83 โรงเรียนบ้านผือ 20 4 25% 3 18.75% 4 25% 5 31.25% 16
84 โรงเรียนบ้านนาวา 11 4 36.36% 3 27.27% 3 27.27% 1 9.09% 11
85 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 10 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
86 โรงเรียนบ้านดินแดง 11 4 36.36% 3 27.27% 0 0% 4 36.36% 11
87 โรงเรียนนิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) 9 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 9
88 โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 16 4 25% 2 12.5% 3 18.75% 7 43.75% 16
89 โรงเรียนบ้านตาโสม 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
90 โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
91 โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
92 โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
93 โรงเรียนบ้านกะดึ 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
94 โรงเรียนบ้านมะขาม 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
95 โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
96 โรงเรียนบ้านขี้นาค 26 3 11.54% 8 30.77% 5 19.23% 10 38.46% 26
97 โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 14 3 21.43% 5 35.71% 1 7.14% 5 35.71% 14
98 โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ 10 3 30% 5 50% 1 10% 1 10% 10
99 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 15 3 21.43% 4 28.57% 2 14.29% 5 35.71% 14
100 โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
101 โรงเรียนบ้านตะเภา 8 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
102 โรงเรียนบ้านขามทับขอน 12 3 25% 3 25% 5 41.67% 1 8.33% 12
103 โรงเรียนบ้านกฤษณา 12 3 25% 3 25% 2 16.67% 4 33.33% 12
104 โรงเรียนบ้านหนองกาด 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
105 โรงเรียนบ้านโพนปลัด 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
106 โรงเรียนวนาสวรรค์ 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
107 โรงเรียนบ้านตูม 11 3 27.27% 2 18.18% 4 36.36% 2 18.18% 11
108 โรงเรียนบ้านชำแระ 9 3 33.33% 2 22.22% 4 44.44% 0 0% 9
109 โรงเรียนบ้านอังกุล 9 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 9
110 โรงเรียนบ้านอาลัย 8 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
111 โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
112 โรงเรียนบ้านนาก๊อก 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
113 โรงเรียนบ้านไฮเลิง 9 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
114 โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
115 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 9 3 37.5% 2 25% 0 0% 3 37.5% 8
116 โรงเรียนบ้านหนองระนาม 8 3 37.5% 2 25% 0 0% 3 37.5% 8
117 โรงเรียนนิคม ๑ 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
118 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
119 โรงเรียนบ้านกำแมด 16 3 20% 1 6.67% 4 26.67% 7 46.67% 15
120 โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง 9 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 2 22.22% 9
121 โรงเรียนบ้านกุดปราสาท 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
122 โรงเรียนบ้านขอนแต้ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
123 โรงเรียนบ้านคำเผือ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
124 โรงเรียนบ้านติ้ว 6 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
125 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
126 โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 13 2 15.38% 6 46.15% 2 15.38% 3 23.08% 13
127 โรงเรียนบ้านกันจาน 15 2 15.38% 5 38.46% 2 15.38% 4 30.77% 13
128 โรงเรียนบ้านตาเจา 13 2 15.38% 5 38.46% 2 15.38% 4 30.77% 13
129 โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 8 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
130 โรงเรียนบ้านเขวิก 8 2 25% 4 50% 0 0% 2 25% 8
131 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 11 2 20% 3 30% 2 20% 3 30% 10
132 โรงเรียนบ้านตรางสวาย 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
133 โรงเรียนบ้านโนนดั่ง 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
134 โรงเรียนบ้านตราด 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
135 โรงเรียนบ้านหว้าน 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
136 โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
137 โรงเรียนบ้านเริงรมย์ 8 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
138 โรงเรียนบ้านกู่ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
139 โรงเรียนบ้านขามฆ้อง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
140 โรงเรียนบ้านขามหนองครอง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
141 โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
142 โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
143 โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
144 โรงเรียนบ้านหว้า 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
145 โรงเรียนบ้านกันแตสระรุน 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
146 โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
147 โรงเรียนทับทิมสยาม 06 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
148 โรงเรียนบ้านทำนบ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
149 โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
150 โรงเรียนบ้านสวายสนิท 5 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
151 โรงเรียนวัดเขียน 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
152 โรงเรียนเพียงหลวง 14 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
153 โรงเรียนนิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
154 โรงเรียนบ้านหลัก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
155 โรงเรียนบ้านโคกเพชร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านไฮ 7 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
157 โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 11 1 10% 3 30% 1 10% 5 50% 10
158 โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
159 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
160 โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
161 โรงเรียนบ้านตาเปียง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
162 โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ 7 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 4 57.14% 7
163 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
164 โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
165 โรงเรียนบ้านศาลาประปุน 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
166 โรงเรียนบ้านโพง 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
167 โรงเรียนบ้านปะอุง 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
168 โรงเรียนบ้านโพงกอก 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
169 โรงเรียนบ้านสามขา 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
170 โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
171 โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
172 โรงเรียนบ้านตาจวน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
173 โรงเรียนบ้านทุ่ม(อสพป.3) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
174 โรงเรียนบ้านโป่ง(ปก) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
175 โรงเรียนบ้านกระแมด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านตรอย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านบัวบก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านพอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 5 0 0% 5 100% 0 0% 0 0% 5
180 โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา 6 0 0% 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 6
181 โรงเรียนบ้านพนมชัย 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
182 โรงเรียนบ้านโป่ง(พบ) 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
183 โรงเรียนบ้านแดง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
184 โรงเรียนบ้านไม้แก่น 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
185 โรงเรียนบ้านสำโรง 4 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
186 โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
187 โรงเรียนบ้านจำปานวง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
188 โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
189 โรงเรียนบ้านไฮน้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านพราน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านหนองพัง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
193 โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
194 โรงเรียนบ้านหนองอิไทย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]