หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 74 132 107
2 005 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 63 108 93
3 010 โรงเรียนบ้านกงพาน 13 21 18
4 013 โรงเรียนบ้านกระสังข์ 9 30 14
5 011 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 94 178 141
6 012 โรงเรียนบ้านกระเต็ล 7 15 11
7 015 โรงเรียนบ้านกลาง(ประชาคมวิทยา) 7 12 9
8 014 โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 28 55 47
9 017 โรงเรียนบ้านกอย 19 32 25
10 020 โรงเรียนบ้านกุง 4 8 8
11 019 โรงเรียนบ้านกุงขาม 30 74 51
12 016 โรงเรียนบ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) 3 7 5
13 018 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 26 64 44
14 025 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 38 94 62
15 026 โรงเรียนบ้านขวาว 11 16 15
16 027 โรงเรียนบ้านขะยุง 17 37 26
17 028 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 74 141 112
18 029 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา 12 21 17
19 033 โรงเรียนบ้านครั่ง 32 70 55
20 034 โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 13 24 19
21 037 โรงเรียนบ้านคูสระ 35 63 50
22 035 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 34 83 60
23 036 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 65 111 91
24 042 โรงเรียนบ้านจังเอิน 14 32 19
25 044 โรงเรียนบ้านจาน 27 43 37
26 043 โรงเรียนบ้านจานแสนไชย 26 51 39
27 045 โรงเรียนบ้านจิก 25 37 33
28 050 โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ 18 49 34
29 051 โรงเรียนบ้านดงแดง 30 103 56
30 052 โรงเรียนบ้านดอนงูเหลือม 3 5 5
31 053 โรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 5 10 8
32 054 โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 29 57 44
33 057 โรงเรียนบ้านดู่ค้อ 18 33 26
34 055 โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 38 101 52
35 056 โรงเรียนบ้านด่านนอกดง 74 114 100
36 060 โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ 23 39 35
37 061 โรงเรียนบ้านตัง 46 94 72
38 063 โรงเรียนบ้านตาทอง 40 92 68
39 062 โรงเรียนบ้านตาโกน 114 238 177
40 068 โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก 6 9 8
41 072 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 7 14 12
42 071 โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 14 20 18
43 073 โรงเรียนบ้านทุ่ม 21 40 33
44 070 โรงเรียนบ้านท่า 6 13 10
45 069 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 12 27 18
46 075 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 68 146 108
47 076 โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน 21 45 34
48 077 โรงเรียนบ้านนาโนน 54 126 83
49 078 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย 30 69 46
50 090 โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 17 50 25
51 091 โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 37 100 63
52 092 โรงเรียนบ้านบึงหมอก 12 25 19
53 093 โรงเรียนบ้านบุยาว 35 65 45
54 095 โรงเรียนบ้านปลาขาว 12 24 20
55 097 โรงเรียนบ้านปะหละ 24 60 39
56 098 โรงเรียนบ้านปะอาว 34 83 57
57 096 โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ 12 42 22
58 101 โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 29 73 55
59 181 โรงเรียนบ้านผือ 54 115 86
60 103 โรงเรียนบ้านพงพรต 19 36 26
61 104 โรงเรียนบ้านพงสิม 46 102 68
62 105 โรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม 25 51 37
63 106 โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ 29 51 42
64 107 โรงเรียนบ้านพะวร 64 191 121
65 112 โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 38 80 58
66 114 โรงเรียนบ้านมะฟัก 36 83 51
67 115 โรงเรียนบ้านมะยาง 15 27 17
68 113 โรงเรียนบ้านม่วง 50 107 72
69 122 โรงเรียนบ้านยาง 26 47 38
70 120 โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) 28 76 50
71 121 โรงเรียนบ้านยางเอือด 44 84 59
72 125 โรงเรียนบ้านสระภู 12 23 13
73 126 โรงเรียนบ้านสร้างปี่ 39 93 56
74 127 โรงเรียนบ้านสร้างเรือ 22 40 36
75 128 โรงเรียนบ้านสะเดา 20 53 34
76 129 โรงเรียนบ้านสามขา 27 46 40
77 130 โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 22 42 34
78 131 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 56 111 85
79 123 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 67 157 99
80 124 โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑ 29 49 38
81 135 โรงเรียนบ้านหนองกก 7 16 10
82 136 โรงเรียนบ้านหนองคู(อสพป.๒๓) 13 21 18
83 140 โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 15 33 22
84 141 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 10 16 13
85 143 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 51 97 75
86 142 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 21 56 37
87 144 โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 19 44 32
88 146 โรงเรียนบ้านหนองผือ 39 92 61
89 185 โรงเรียนบ้านหนองม้า 10 19 14
90 147 โรงเรียนบ้านหนองยาง 12 34 21
91 148 โรงเรียนบ้านหนองลุงตาเกษ 8 14 11
92 149 โรงเรียนบ้านหนองสวง(อสพป.๒) 0 0 0
93 150 โรงเรียนบ้านหนองสะมอน 52 115 83
94 151 โรงเรียนบ้านหนองสำโรงน้อย 13 24 20
95 152 โรงเรียนบ้านหนองหงอก 40 77 52
96 153 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 100 277 157
97 154 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 36 91 62
98 155 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 61 179 112
99 156 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 52 105 77
100 159 โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ 10 31 20
101 157 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 18 46 34
102 187 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 20 47 38
103 158 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 17 28 24
104 137 โรงเรียนบ้านหนองแคน 89 192 139
105 138 โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ 36 71 52
106 145 โรงเรียนบ้านหนองแปน 35 78 57
107 139 โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 6 14 11
108 160 โรงเรียนบ้านหมากยาง 5 12 7
109 161 โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก 6 14 8
110 164 โรงเรียนบ้านหว้า 11 18 15
111 163 โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 28 60 49
112 166 โรงเรียนบ้านหอย 23 43 34
113 167 โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 22 62 41
114 168 โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 20 54 35
115 169 โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.๑๓) 18 31 20
116 165 โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิภัทรธรรมมาภรณ์อุปถัมภ์) 15 28 21
117 162 โรงเรียนบ้านห้วย 26 52 40
118 173 โรงเรียนบ้านอะลาง 12 35 19
119 175 โรงเรียนบ้านอีสร้อย 48 86 71
120 176 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 53 106 82
121 174 โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 44 95 67
122 177 โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 52 116 84
123 172 โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 42 81 49
124 178 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 63 116 93
125 022 โรงเรียนบ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗) 9 16 13
126 021 โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 30 61 35
127 030 โรงเรียนบ้านเขวา 6 14 10
128 048 โรงเรียนบ้านเชือก 30 63 37
129 099 โรงเรียนบ้านเปือยขาม 31 72 51
130 108 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 75 162 118
131 116 โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน 40 79 45
132 117 โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 23 44 35
133 118 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 33 73 52
134 119 โรงเรียนบ้านเมืองหลวง 33 70 51
135 182 โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 25 45 38
136 132 โรงเรียนบ้านเสียว 74 158 121
137 170 โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 24 38 33
138 171 โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 32 53 46
139 031 โรงเรียนบ้านแขมโพนทอง 11 26 17
140 032 โรงเรียนบ้านแข้ 52 119 81
141 064 โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) 54 131 90
142 065 โรงเรียนบ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) 20 47 37
143 066 โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 25 40 33
144 133 โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 30 59 43
145 134 โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ 20 58 34
146 024 โรงเรียนบ้านโก 24 53 34
147 023 โรงเรียนบ้านโกทา 28 49 40
148 041 โรงเรียนบ้านโคก 32 67 46
149 038 โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ประชารัฐพัฒนา) 8 14 11
150 040 โรงเรียนบ้านโคกหล่าม 12 22 20
151 039 โรงเรียนบ้านโคกเมืองจันทร์ 16 45 29
152 046 โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 22 34 30
153 047 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 47 84 67
154 049 โรงเรียนบ้านโซงเลง 49 111 81
155 058 โรงเรียนบ้านโดด 5 16 8
156 067 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 63 131 102
157 074 โรงเรียนบ้านโทะ 64 160 112
158 079 โรงเรียนบ้านโนนกลาง 19 26 24
159 081 โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 30 66 43
160 083 โรงเรียนบ้านโนนตุ่น 1 1 1
161 084 โรงเรียนบ้านโนนน้อย 7 19 11
162 085 โรงเรียนบ้านโนนลาน 11 25 18
163 086 โรงเรียนบ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว 8 11 10
164 087 โรงเรียนบ้านโนนสูง 78 159 122
165 080 โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 11 32 17
166 088 โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 4 12 8
167 082 โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง 11 31 21
168 089 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 7 20 11
169 100 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 59 119 92
170 109 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 16 31 20
171 110 โรงเรียนบ้านโพนเมือง 7 15 13
172 102 โรงเรียนบ้านไผ่ 40 85 45
173 111 โรงเรียนบ้านไพรพะยอม 10 26 17
174 179 โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ไฮน้อย 6 13 10
175 184 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 46 99 67
176 189 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 53 104 83
177 192 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 69 154 104
178 193 โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด 32 70 52
179 194 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 54 94 78
180 195 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 115 244 178
181 191 โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 30 57 42
182 190 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 38 75 55
183 180 โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 13 26 21
184 183 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 62 174 107
185 001 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด 24 42 34
186 006 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 6 11 7
187 009 โรงเรียนธรรมรังษีวิทยา 13 21 18
188 186 โรงเรียนหนองสิมรังสรรค์วิทยา 3 7 4
189 188 โรงเรียนอนุบาลจอมจิต 7 11 9
190 196 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา 41 98 67
191 002 โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 13 24 20
192 003 โรงเรียนเคียวนำ 30 118 44
193 094 โรงเรียนบ้านปราสาท 32 62 50
194 007 โรงเรียนเทศบาล๑(บ้านค้อ) 31 73 52
195 008 โรงเรียนเทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) 15 46 27
รวม 5834 12530 8949
21479

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 045691533 ต่อ 26 หรือ 0885819591 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]