เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
22 ก.ย. 2555
19 ก.ย. 2557
20 ก.ย. 2557
21 ก.ย. 2557
26 ก.ย. 2557
27 ก.ย. 2557
28 ก.ย. 2557
29 ก.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

แจ้งประกาศ การเข้าแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมครอสเวิร์ด,กิจกรรมคำคม,กิจกรรมชูโกุ,กิจกรรมเอเมท
ให้เข้าไปตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน พร้อมทั้งอัพรูปภาพนักเรียนและพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนที่ เว็บด้านล่างนี้

http://esan64.sillapa.net/sp-act/ 

ขอบคุณครับ

 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคฯ

         เนื่องจากการประกาศผลตัวแทนระดับเขตพื้นที่ ไปแข่งขันระดับภาคได้ดำเนินการเรียบร้อยเกือบทุกรายการแล้ว

เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์แก่ครูและนักเรียนที่เข้าแข่งขันระดับเขต จึงแจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทน ขอให้รอและพิมพ์เกียรติบัตรครูและนักเรียนให้เสร็จสิ้นก่อนแล้ว หากต้องการเปลี่ยนตัวครูและหรือนักเรียนที่เป็นตัวแทน ขอให้มีหนังสือแจ้งรายละเอียดข้อมูลที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ส่งถึง สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม-7 พฤศจิกายน 2557 หลังจากนั้น ผู้ดูแลระบบ จะทำการโอนข้อมูลทั้งหมดไประดับภาคฯ ต่อไป

วันพฤหัสบดี ที่ 09 ตุลาคม 2557 เวลา 22:52 น.
ขอให้ทุกศูนย์สาระฯ และ ทุกโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลในระบบ ก่อนเปิดให้พิมพ์เกียรติบัตร

      เนื่องจากการดำเนินการแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอให้ทุกศูนย์สาระฯ  และทุกโรงเรียน เข้าระบบโรงเรียน เพื่อตรวจสอบ แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูล ให้ทุกต้องสมบูรณ์ และโรงเรียนที่สนใจสมัครเป็นตัวแทนระดับเขตไปแข่งขันระดับภาคฯ ในกิจกรรมที่ยังไม่มีการแข่งขัน ขอให้ประสานงาน ศน.และประธานศูนย์ฯ ที่รับผิดชอบโดยตรง โดยดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2557  หากพ้นกำหนดนี้แล้ว จะปิดระบบการแก้ไขข้อมูล และเปิดให้พิมพ์เกียรติบัตร ต่อไป  อีกทั้งขอให้ทุกโรงเรียนที่สนใจ  สมัครแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เหลือ คือ A Math, Crosswords, ซูโดกุ และ คำคม ทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นในระดับชาติ  สมัครออนไลน์ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2557 หากพ้นกำหนดนี้ การสมัครภายหลังจะมีความยุ่งยาก โดยต้องทำหนังสือเพื่อขอ และรอการอนุมัติการสมัครออนไลน์ใหม่

      ทุกท่านสามารถเข้าติดตามข่าวสาร ข้อมูลล่าสุด ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันระดับภาคฯ ที่ จ.สกลนคร ตาม ลิ้งค์ http://esan64.net/

         หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ  กรุณาติดต่อ ศน.ชาตรี  ไชยโยธ 0885819591 /online.nited@gmail.com

เติม  กรุณาติดต่อ ศน.ชาตรี  ไชยโยธา  0885819591 /// online.nited@gmail.com

วันจันทร์ ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 14:13 น.
ประกาศ...ด่วน...ขอให้ศูนย์สาระฯ เข้าระบบและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์

เนื่องจากพบว่า บางศูนย์สาระฯ ไม่ได้กรอกรายชื่อกรรมการ (มีผลทำให้ไม่มีที่ให้กรรมการลงชื่อรายงานตัวและไม่มีเกียรติบัตรของกรรมการ)   และไม่กรอกกำหนดการ วันเวลาและสถานที่แข่งขันแต่ละกิจกกรม  (มีผลทำให้ไม่มีรายละอียดกำหนดการและสถานที่แข่งขัน เมื่อพิมพ์บัตรประจำตัว จะไม่มีข้อมูลในบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน และผู้เกี่ยวข้องไม่ทราบกำหนดการแข่งขัน และอาจเข้าแข่งขันไม่ทัน)    อีกทั้งไม่อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักเรียนและครู  (มีผลทำให้ข้อมูลนักเรียนและครูในบางกิจกรรมไม่เป็นปัจจุบัน)

จึงขอให้ศูนย์สาระฯ ดำเนินการกรอกข้อมูลเข้าระบบโดยเร่งด่วน

วันอังคาร ที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 11:21 น.
ดาวน์โหลด ไฟล์สนามแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ และแบบบันทึกคะแนน
ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้นะครับ https://www.dropbox.com/sh/cqi5ve2kof31r7n/AABLRbBsx1ySSRw1FohKnaHva
วันอาทิตย์ ที่ 21 กันยายน 2557 เวลา 12:33 น.
เปิดระบบรับสมัครการแข่งขัน Cross word ,A Math ,คำคม ,ซูโดกุ เดือนตุลาคม-ต้นเดือนพฤศจิกายน)
การแข่งขัน Cross word ,A Math ,คำคม ,ซูโดกุ ดำเนินการดังนี้ 1.การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ให้สมัครมาในระบบโปรแกมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับพื้นที่ เหมือนกิจกรรมอื่นๆ แต่ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ (เปิดระบบรับสมัครเดือนตุลาคม-ต้นเดือนพฤศจิกายน) 2.รายชื่อผู้แข่งขันได้จากการสมัครในระดับเขตพื้นที่ ทุกเขต (เปิดระบบรับสมัครเดือนตุลาคม-ต้นเดือนพฤศจิกายน) 3.จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 4 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ในเว็บศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 4.นักเรียนมารายงานตัวและเข้าแข่งขัน ตามวันเวลาที่กำหนด ณ เมืองทองธานี (จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)
วันอาทิตย์ ที่ 21 กันยายน 2557 เวลา 12:22 น.
ขยายเวลารับโครงร่างโครงงานภายใน 30 ก.ย. 2557
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยีไม่มีการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภาค ดำเนินการโดย สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา http://inno.obec.go.th หรือ รายละเอียดตามลิงค์ ดังกล่าวข้างต้น (ขยายเวลารับโครงร่างโครงงานภายใน 30 ก.ย. 2557) กลุ่มโครงการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โทร. 0 2288 5895 E-mail : thaiobecrobot@gmail.com
วันเสาร์ ที่ 20 กันยายน 2557 เวลา 23:46 น.
แจ้งหัวข้อเรื่องการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
วันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. สถานที่ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณี (อาคารเอนกประสงค์) การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติดและการแข่งขันประติมากรรม ป.1-3,ป.4-6,ม.1-3 1. วิถีอิสาน 2. อาเซียนสัมพันธ์ 3. ประเพณีวัฒนธรรมไทย วันที่ 27 กันยายน 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. สถานที่ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณี (อาคาร 1 บุญส่งมาและอาคารเจ้าคุณมงคลวรคุณ) การแข่งขันการวาดภาพระบายสีและศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-3 1. ครอบครัวของฉัน 2. เศรษฐกิจพอเพียง 3. ธรรมชาติแสนสวย การแข่งขันการวาดภาพระบายสีและศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-6,ม.1-3 1. ประเพณีวัฒนธรรมไทย 2. อาเซียนสัมพันธ์ 3. ชาวไทยหัวใจสามัคคี การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-3 1. หุ่นนิ่ง 2. อาเซียนสัมพันธ์ 3. ชาวไทยหัวใจสามัคคี การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทยและการแข่งขันเขียนภาพจิตกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-3 เรื่อง อิสระ หมายเหตุ ให้จับสลากหัวข้อเรื่องกิจกรรมละ 1 เรื่อง ในวันแข่งขัน
วันเสาร์ ที่ 20 กันยายน 2557 เวลา 15:01 น.
ชี้แจงกรณี สมัครแข่งขันไม่ได้เนื่องจากระบบปิดเนื่องจากเลยระยะเวลารับสมัคร
กรณีที่โรงเรียนไม่ได้ดำเนินการสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนด โปรดติดต่อและทำหนังสือจากโรงเรียนถึงประธานจัดการแข่งขัน/สาระ/กิจกรรม... แจ้งสาเหตุ/เหตุผล/อุปสรรค ที่ทำให้สมัครไม่ทันตามกำหนด โดยการพิจารณา เป็นดุลยพินิจของศูนย์สาระฯและประธานจัดการแข่งขัน หากศูนย์พิจารณาแล้ว ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
วันอังคาร ที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 10:01 น.
เรียนประธานศูนย์สาระฯ
ขอให้ทุกศูนย์สาระฯ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบจัดการแข่งขัน ดำเนินการเข้าระบบ "ผู้บันทึกคะแนน" แล้วกรอกรายชื่อกรรมการแต่ละกิจกรรม/กรรมการจัดการแข่งขัน กรอกวันเวลา/สถานที่แข่งขัน และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนการแข่งขัน ขอให้ศูนย์สาระฯ เข้าระบบ "ผู้บันทึกคะแนน" แล้วเข้าบันทึกและพิมพ์เอกสารและแบบบันทึกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบปะหน้าซอง แบบรายงานตัว/ลงทะเบียน แบบบันทึกคะแนน แบบสรุปผล บัตรประจำตัว เป็นต้น หากศูนย์สาระฯ เข้าระบบไม่ได้ หรือลืมรหัสผ่าน กรุณาให้ติดต่อ ศน.ชาตรี ไชยโยธา โดยตรง
วันอังคาร ที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 07:47 น.
ปฏิทินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และผู้ประสานงานศูนย์สาระการเรียนรู้
ที่ ศูนย์สาระการเรียนรู้ วันเดือนปี สถานที่ ผู้ประสานงาน ศูนย์สาระ โทรศัพท์ ๑ การศึกษาปฐมวัย ๑๙-๒๐ ก.ย.๕๗ อนุบาลอุทุมพรฯ ศูนย์Otop น.ส.ปิยะพร ทองสิงห์ ๐๘๗-๙๕๘๒๙๔๙ ๒ ภาษาไทย ๑๙ ก.ย. ๕๗ เขตพื้นที่ฯ/จุลมณีฯ ๑)นายสำราญ บุญธรรม ๒)นางพรทรัพย์ ชื่นตา ๐๘๔-๔๒๙๗๓๓๐ ๐๘๓-๗๒๖๗๕๗๓ ๓ คณิตศาสตร์ ๒๖ ก.ย.๕๗ อนุบาลอุทุมพรพิสัย นายประมวล สุขอ้วน ๐๘๔-๔๑๐๒๕๔๘ ๔ วิทยาศาสตร์ ๒๗ ก.ย.๕๗ จุลมณีฯ นายพีระชัย วงษ์เลิศ ๐๘๑-๓๘๙๑๑๕๗ นักบินน้อย ๕ สังคมศึกษาฯ ๑๙-๒๐ ก.ย.๕๗ สระกำแพงวิทยาคม นายสุพิช แดงบุญเรือง ๐๘๑-๔๗๐๐๖๑๖ ๖ สุขศึกษาฯ ๒๗ ก.ย. ๕๗ กำแพง นายเชวง ผาสุก ๐๘๕-๔๑๑๓๑๓๑ ๗ ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ๒๖-๒๗ ก.ย. ๕๗ เขตพื้นที่ฯ จุลมณีฯ นายมานพ มีบุญ ๐๘๔-๗๓๖๑๖๘๘ ดนตรี นายตรีเพชร หารไชย ๐๘๙-๒๘๐๙๗๗๑ นาฏศิลป์ นางศิริสุดา เย็นสมุทร ๐๘๗-๒๔๐๔๔๐๗ ๘ การงานอาชีพ ๒๗-๒๘ ก.ย.๕๗ เขตพื้นที่ฯ กำแพง นายประหยัด กองแก้ว ๐๘๑-๕๗๙๓๐๗๗ คอมพิวเตอร์ ๒๐-๒๑ ก.ย.๕๗ นายชัยสิทธิ์ หล้าธรรม ๐๘๙-๒๘๒๓๐๐๑ หุ่นยนต์ ๒๗-๒๘ ก.ย.๕๗ ๙ ภาษาต่างประเทศ ๒๘ ก.ย. ๕๗ เคียวนำ ๑)นางไพยวรรณ ลุนลา ๒)นายพิเชษฐ ไชยก้ง ๐๘๓-๓๗๔๔๖๖๑ ๐๘๕-๓๔๐๙๒๔๕ ๑๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒๑ ก.ย. ๕๗ นพค.๕๓/เขตพื้นที่ฯ น.ส.รจนา ขอร่ม ๐๘๓-๗๔๖๙๑๑๑ ๑๑ การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ๒๐-๒๑ ก.ย. ๕๗ เขตพื้นที่ฯ จุลมณีฯ ๑)นางสมใจ ก้อนศิลา ๒)นายวัชระ ศรีวิพันธุ์ ๐๙๓-๕๕๗๗๒๐๘ ๐๘๑-๓๙๐๔๕๘๔
วันจันทร์ ที่ 08 กันยายน 2557 เวลา 22:12 น.
ขอให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบแก้ไขข้อมูล
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 195
จำนวนทีม 5,834
จำนวนนักเรียน 12,530
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 8,949
จำนวนกรรมการ 1,467
ครู+นักเรียน 21,479
ครู+นักเรียน+กรรมการ 22,946
ประกาศผลแล้ว 264/266 (99.25%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 89
เมื่อวาน 104
สัปดาห์นี้ 845
สัปดาห์ที่แล้ว 1,397
เดือนนี้ 1,380
เดือนที่แล้ว 2,859
ปีนี้ 38,202
ทั้งหมด 353,164