หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สุรินทร์ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 83 66 79.52% 12 14.46% 3 3.61% 2 2.41% 83
2 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 87 56 65.88% 13 15.29% 7 8.24% 9 10.59% 85
3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 59 48 82.76% 5 8.62% 2 3.45% 3 5.17% 58
4 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 43 24 55.81% 9 20.93% 4 9.3% 6 13.95% 43
5 โรงเรียนบ้านสดอ 26 20 76.92% 3 11.54% 2 7.69% 1 3.85% 26
6 โรงเรียนบ้านสวาย 32 17 53.13% 10 31.25% 1 3.13% 4 12.5% 32
7 โรงเรียนเมืองที 32 15 46.88% 11 34.38% 1 3.13% 5 15.63% 32
8 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 34 15 45.45% 7 21.21% 5 15.15% 6 18.18% 33
9 โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 28 12 42.86% 10 35.71% 1 3.57% 5 17.86% 28
10 โรงเรียนบ้านโคกวัด 25 12 48% 7 28% 3 12% 3 12% 25
11 โรงเรียนบ้านดู่ 24 12 50% 7 29.17% 2 8.33% 3 12.5% 24
12 โรงเรียนบ้านสะโน 19 12 66.67% 5 27.78% 1 5.56% 0 0% 18
13 โรงเรียนบ้านโคกเมือง 18 12 70.59% 4 23.53% 0 0% 1 5.88% 17
14 โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 18 12 70.59% 3 17.65% 1 5.88% 1 5.88% 17
15 โรงเรียนบ้านแตล 30 11 36.67% 8 26.67% 3 10% 8 26.67% 30
16 โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา 23 11 50% 5 22.73% 3 13.64% 3 13.64% 22
17 โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง 13 11 84.62% 1 7.69% 0 0% 1 7.69% 13
18 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 24 10 43.48% 8 34.78% 3 13.04% 2 8.7% 23
19 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 15 10 66.67% 4 26.67% 0 0% 1 6.67% 15
20 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 17 10 71.43% 1 7.14% 2 14.29% 1 7.14% 14
21 โรงเรียนบ้านช่างปี่ 14 10 76.92% 0 0% 1 7.69% 2 15.38% 13
22 โรงเรียนบ้านชุมแสง 20 9 45% 7 35% 2 10% 2 10% 20
23 โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 17 9 52.94% 6 35.29% 1 5.88% 1 5.88% 17
24 โรงเรียนบ้านโคกลำดวน 14 9 64.29% 2 14.29% 1 7.14% 2 14.29% 14
25 โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 18 9 52.94% 1 5.88% 6 35.29% 1 5.88% 17
26 โรงเรียนบ้านกางของ 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
27 โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) 12 9 75% 0 0% 2 16.67% 1 8.33% 12
28 โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา 25 8 33.33% 10 41.67% 5 20.83% 1 4.17% 24
29 โรงเรียนบ้านตรมไพร 18 8 44.44% 9 50% 1 5.56% 0 0% 18
30 โรงเรียนบ้านตระแสง 25 8 33.33% 6 25% 4 16.67% 6 25% 24
31 โรงเรียนบ้านแสรออ 24 8 36.36% 5 22.73% 8 36.36% 1 4.55% 22
32 โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล 22 8 38.1% 4 19.05% 5 23.81% 4 19.05% 21
33 โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 14 8 57.14% 4 28.57% 2 14.29% 0 0% 14
34 โรงเรียนบ้านภูมิสตึง 14 8 57.14% 3 21.43% 1 7.14% 2 14.29% 14
35 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ 16 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
36 โรงเรียนบ้านดงถาวร 13 8 61.54% 2 15.38% 0 0% 3 23.08% 13
37 โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
38 โรงเรียนบ้านทัพกระบือ 13 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
39 โรงเรียนบ้านหนองฮะ 25 7 28% 10 40% 2 8% 6 24% 25
40 โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ 24 7 43.75% 5 31.25% 1 6.25% 3 18.75% 16
41 โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ 15 7 50% 4 28.57% 2 14.29% 1 7.14% 14
42 โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี 16 7 46.67% 4 26.67% 1 6.67% 3 20% 15
43 โรงเรียนบ้านคอโค 14 7 50% 3 21.43% 2 14.29% 2 14.29% 14
44 โรงเรียนบ้านระกาสังแก 11 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
45 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ 11 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
46 โรงเรียนบ้านหนองบัว 19 7 41.18% 2 11.76% 5 29.41% 3 17.65% 17
47 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 15 7 50% 2 14.29% 3 21.43% 2 14.29% 14
48 โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร 11 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
49 โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง 10 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
50 โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) 11 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
51 โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 14 7 50% 0 0% 1 7.14% 6 42.86% 14
52 โรงเรียนบ้านตากูก 13 6 46.15% 4 30.77% 3 23.08% 0 0% 13
53 โรงเรียนบ้านทุ่งนาค 14 6 42.86% 4 28.57% 2 14.29% 2 14.29% 14
54 โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน 14 6 46.15% 3 23.08% 3 23.08% 1 7.69% 13
55 โรงเรียนบ้านคาละแมะ 13 6 46.15% 3 23.08% 0 0% 4 30.77% 13
56 โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 10 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
57 โรงเรียนบ้านโชกเหนือ 19 5 26.32% 11 57.89% 0 0% 3 15.79% 19
58 โรงเรียนบ้านจอมพระ 19 5 26.32% 6 31.58% 6 31.58% 2 10.53% 19
59 โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 17 5 29.41% 6 35.29% 4 23.53% 2 11.76% 17
60 โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 15 5 35.71% 5 35.71% 2 14.29% 2 14.29% 14
61 โรงเรียนบ้านกันโจรง 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
62 โรงเรียนบ้านยางเตี้ย 11 5 50% 2 20% 3 30% 0 0% 10
63 โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
64 โรงเรียนบ้านปะนอยไถง 12 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
65 โรงเรียนบ้านแกน้อย 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
66 โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
67 โรงเรียนบ้านสวาย 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
68 โรงเรียนบ้านหนองจิก 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
69 โรงเรียนบ้านกระออม 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
70 โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด 14 4 28.57% 8 57.14% 1 7.14% 1 7.14% 14
71 โรงเรียนบ้านอู่โลก 11 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
72 โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ 12 4 33.33% 3 25% 2 16.67% 3 25% 12
73 โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
74 โรงเรียนบ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
75 โรงเรียนบ้านคาบ 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
76 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 10 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
77 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 10 4 40% 2 20% 2 20% 2 20% 10
78 โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
79 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
80 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา 8 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
81 โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
82 โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ 7 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
83 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
84 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 7 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 7
85 โรงเรียนบ้านสลักได 7 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 7
86 โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
87 โรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
88 โรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ3) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
89 โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
90 โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน 9 3 33.33% 6 66.67% 0 0% 0 0% 9
91 โรงเรียนบ้านพันษี 17 3 17.65% 5 29.41% 2 11.76% 7 41.18% 17
92 โรงเรียนบ้านจันรม 13 3 25% 5 41.67% 2 16.67% 2 16.67% 12
93 โรงเรียนบ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) 8 3 37.5% 5 62.5% 0 0% 0 0% 8
94 โรงเรียนบ้านประทุนอายอง 15 3 21.43% 4 28.57% 3 21.43% 4 28.57% 14
95 โรงเรียนบ้านผือ 10 3 30% 4 40% 2 20% 1 10% 10
96 โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
97 โรงเรียนบ้านอาแวะ 10 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
98 โรงเรียนวัดทักษิณวารี 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
99 โรงเรียนสุรินทรศึกษา 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
100 โรงเรียนบ้านหนองกับ 8 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
101 โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา 8 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 2 25% 8
102 โรงเรียนบ้านตากวน 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
103 โรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว 9 3 33.33% 1 11.11% 4 44.44% 1 11.11% 9
104 โรงเรียนบ้านสะโน(ศีขรภูมิ) 9 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 2 22.22% 9
105 โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง 8 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
106 โรงเรียนบ้านระกา(สนง.สลากฯ) 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
107 โรงเรียนตางมาง 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
108 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
109 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
110 โรงเรียนบ้านหนองหิน 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
111 โรงเรียนบ้านกันเตรียง 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
112 โรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
113 โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
114 โรงเรียนบ้านตาเปาว์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
115 โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
116 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ (ปัญจวิทยา) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
117 โรงเรียนบ้านโชค 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
118 โรงเรียนบ้านดงมัน 14 3 23.08% 0 0% 3 23.08% 7 53.85% 13
119 โรงเรียนบ้านดู่อาราง 7 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 3 42.86% 7
120 โรงเรียนบ้านตะตึงไถง 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
121 โรงเรียนบ้านค้อ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
122 โรงเรียนบ้านศรีตะวัน (ราษฎร์สามัคคี) 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
123 โรงเรียนบ้านกันตรง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
124 โรงเรียนบ้านระไซร์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
125 โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
126 โรงเรียนบ้านเพี้ยราม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
127 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
128 โรงเรียนบ้านหนองกระดาน 13 2 15.38% 6 46.15% 4 30.77% 1 7.69% 13
129 โรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) 12 2 18.18% 6 54.55% 3 27.27% 0 0% 11
130 โรงเรียนบ้านบึงขวาง 10 2 22.22% 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 9
131 โรงเรียนบ้านหนองจอก 12 2 16.67% 3 25% 2 16.67% 5 41.67% 12
132 โรงเรียนบ้านระวี 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
133 โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ 10 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 9
134 โรงเรียนบ้านตรำดม 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
135 โรงเรียนบ้านดงเค็ง 9 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 4 44.44% 9
136 โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา 9 2 25% 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 8
137 โรงเรียนบ้านผักไหม 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
138 โรงเรียนบ้านนาบัว 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
139 โรงเรียนบ้านศรีราชา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
140 โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) 9 2 25% 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 8
141 โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
142 โรงเรียนบ้านม่วง 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
143 โรงเรียนบ้านโคกพระ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
144 โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
145 โรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมฯ) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
146 โรงเรียนบ้านขนาด 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
147 โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
148 โรงเรียนบ้านตาอ็อง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
149 โรงเรียนบ้านหนองดุม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
150 โรงเรียนบ้านจารพัต 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
151 โรงเรียนบ้านหนองคู 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
152 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
153 โรงเรียนบ้านตาเมาะ 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
154 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
155 โรงเรียนบ้านขามระกา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
156 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
157 โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
158 โรงเรียนบ้านโคกเพชร 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
159 โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
160 โรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
161 โรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
162 โรงเรียนบ้านขยอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
163 โรงเรียนบ้านขะเนก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
164 โรงเรียนบ้านทวารไพร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
165 โรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
166 โรงเรียนบ้านอันโนง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
167 โรงเรียนบ้านโดนโอก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
168 โรงเรียนบ้านโนนถ่อน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
169 โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
170 โรงเรียนบ้านจบก 8 1 12.5% 4 50% 2 25% 1 12.5% 8
171 โรงเรียนบ้านจารย์ 6 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
172 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
173 โรงเรียนบ้านอนันต์ (ชูศรีราษฎร์สามัคคี) 8 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 2 25% 8
174 โรงเรียนบ้านเปรียง 7 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
175 โรงเรียนบ้านกุดหวาย 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
176 โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา 5 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
177 โรงเรียนบ้านหนองขนาด 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
178 โรงเรียนบ้านเมืองลีง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
179 โรงเรียนบ้านใหม่ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
180 โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น 7 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 7
181 โรงเรียนบ้านกันแสง 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
182 โรงเรียนบ้านเวียย 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
183 โรงเรียนบ้านทุ่งรูง 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
184 โรงเรียนบ้านตำปูง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
185 โรงเรียนบึงวิทยาคาร 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
186 โรงเรียนบ้านดินแดง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
187 โรงเรียนบ้านตะบัล 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
188 โรงเรียนบ้านนาเสือก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
189 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำใส 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
190 โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
191 โรงเรียนบ้านหนองท่ม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
192 โรงเรียนบ้านหัวแรต 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
193 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
194 โรงเรียนบ้านโดนออง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
195 โรงเรียนบ้านกันจารย์ 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
196 โรงเรียนบ้านตะเคียน 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
197 โรงเรียนการุญวิทยา 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
198 โรงเรียนบ้านกะลัน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
199 โรงเรียนบ้านตั้งใจ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
200 โรงเรียนบ้านเทนมีย์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
201 โรงเรียนเทศบาล1 "สุรินทร์วิทยาคม" 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
202 โรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว 4 1 25% 0 0% 0 0% 3 75% 4
203 โรงเรียนบ้านกุง 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
204 โรงเรียนบ้านกระดาน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
205 โรงเรียนบ้านกาเกาะ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
206 โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
207 โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
208 โรงเรียนบ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
209 โรงเรียนบ้านตะเคียน 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
210 โรงเรียนบ้านบึง(สนง.สลากฯ) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
211 โรงเรียนบ้านบุฤาษี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
212 โรงเรียนบ้านระหาร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
213 โรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
214 โรงเรียนบ้านสามโค 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
215 โรงเรียนบ้านหนองกัว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
216 โรงเรียนบ้านหนองพญา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
217 โรงเรียนบ้านหนองแคน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
218 โรงเรียนบ้านแจรน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
219 โรงเรียนบ้านโคกเกาะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
220 โรงเรียนบ้านโนนลี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
221 โรงเรียนบ้านตระแบก 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
222 โรงเรียนบ้านหัวตะพาน 8 0 0% 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 6
223 โรงเรียนบ้านระเวียง 5 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
224 โรงเรียนแงงกวง 5 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
225 โรงเรียนบ้านพระปืด 5 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
226 โรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
227 โรงเรียนบ้านสังแก 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
228 โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
229 โรงเรียนบ้านอาโพน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
230 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
231 โรงเรียนบ้านหนองยาง 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
232 โรงเรียนบ้านตาเพชร 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
233 โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
234 โรงเรียนบ้านรัตนะ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
235 โรงเรียนบ้านว่าน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
236 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
237 โรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
238 โรงเรียนบ้านพะเนา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
239 โรงเรียนบ้านหนองสนิท 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
240 โรงเรียนดรุณวิทยากร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
241 โรงเรียนบ้านบรมสุข 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
242 โรงเรียนบ้านบุแกรงตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
243 โรงเรียนบ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
244 โรงเรียนบ้านสำโรง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
245 โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
246 โรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
247 โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง (เข็มแก้วบำรุง) 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
248 โรงเรียนบ้านพันธุลี 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
249 โรงเรียนบ้านโคกสนวน 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
250 โรงเรียนบ้านตลาดตาโหมก 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
251 โรงเรียนบวรธรรมประยุติวิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
252 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
253 โรงเรียนบ้านพม่า 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
254 โรงเรียนบ้านไถงตรง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
255 โรงเรียนบ้านโชกใต้ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
256 โรงเรียนบ้านตะมะหนองกระจาน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
257 โรงเรียนบ้านทะนงชัย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
258 โรงเรียนบ้านอาคตหนองขอน ฯ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
259 โรงเรียนบ้านเขวา(เทพอนุสรณ์) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
260 โรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
261 โรงเรียนบ้านโคกอาโพน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]