หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง ห้องประชุม 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00 น.
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง ห้องประชุม 19 ก.ค. 2558 09.00-12.00 น.
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง เต็นท์หน้าอาคาร 2 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00 น.
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง เต็นท์หน้าอาคาร 2 19 ก.ค. 2558 09.00-12.00 น.
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง ระเบียงชั้นล่าง อาคาร 1, 2 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00 น.
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง ระเบียงชั้นล่าง อาคาร 1, 2 19 ก.ค. 2558 09.00-12.00 น.
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง อาคารเอนกประสงค์ 2 18 ก.ค. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
-
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง ระเบียงชั้นล่าง อาคาร 3 18 ก.ค. 2558 09.00 - 11.00 น.
-
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง อาคารเอนกประสงค์ 2 19 ก.ค. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง ระเบียงชั้นล่าง อาคาร 3 19 ก.ค. 2558 09.00 - 11.00 น.
-
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง เต็นท์หน้าอาคาร 4 19 ก.ค. 2558 09.00-12.00 น.
-
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง เต็นท์หน้าอาคาร 4 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00 น.
-
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง เต็นท์หน้าอาคาร 4 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00 น.
-
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง เต็นท์หน้าอาคาร 4 19 ก.ค. 2558 09.00-12.00 น.
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง เต็นท์หน้าอาคาร 2 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00 น.
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง เต็นท์หน้าอาคาร 2 19 ก.ค. 2558 09.00-12.00 น.
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง อาคารเอนกประสงค์ 1 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00 น.
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง อาคารเอนกประสงค์ 1 19 ก.ค. 2558 09.00-12.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]