สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 68.73 ทองแดง 4 1. เด็กชายธนพล  บุญลอย
2. เด็กชายรังสันต์  ฉุนกระโทก
 
1. นายเชี่ยวชาญ  สุดใสย์
2. นายประมวล  บุญลอย