สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 70.15 เงิน 8 1. เด็กชายพรเทพ  ดวงเกตุ
2. เด็กชายสุรเดช  เสนาะเสียง
 
1. นายเชี่ยวชาญ  สุดใสย์
2. นายประมวล  บุญลอย