สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 62 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  คชโส
2. เด็กหญิงกาญจนา  บุตรทอง
 
1. นางสาวเพียงตะวัน  ฤทธิรณ
2. นางสาวศิรินาท  ศรีเมือง