สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. นายวินัย  ฉิมงาม
 
1. นางสาวเพียงตะวัน  ฤทธิรณ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญเที่ยง
 
1. นางภัสชากาญจน์  เปี่ยมเจริญวรากูร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กชายทิพย์มงคล  คงมั่น
 
1. นายวีระ  แก้วพวง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  มรรครมย์
 
1. นายวีระ  แก้วพวง
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กชายสุริยา  โสรัส
 
1. นางศศิมา  ลักขษร
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71 เงิน 13 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ใจกล้า
 
1. นางพิณทอง  ผ่องแก้ว