สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนระเวียง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงผาณิตา  แก้วฉวี
2. เด็กหญิงภานุมาศ  สายเชื้อ
3. เด็กหญิงแพรดาว  ราชโสภา
 
1. นายจำลอง  แหลมทอง
2. นางรัศมีแข  เกตุวงค์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงศรีประภา  แสงภา
 
1. นางรัศมีแข  เกตุวงค์